Tro ikke forskere med mange betydende cifre

Hele den aktuelle Landbrugspakke-diskussion er forurenet med underlige synspunkter fra modelberegnere, der regner med decimaler på noget, de ikke kender betydningen af

poul-500

Af Poul Vejby-Sørensen, cand. agro., Bæredygtigt Landbrug

Marginal-udvaskningen, som er det store emne i diskussionen om Landbrugspakken, er meget forskellig fra sted til sted, og modellerne herfor giver af samme grund stor statistisk usikkerhed. Sådan er det i denne branche. Det samme gælder modellerne, der ligger bag vandplanerne.

Landbruget bliver reguleret på baggrund af kvælstofmodeller, der langtfra er sikre nok til at administrere efter.

Landbrugspakkens indflydelse på de indre farvande er tæt på nul

Kvælstof opfører sig endvidere kompliceret, hvorfor balanceberegninger er af mindre værdi. I de indre farvande har Landbrugspakken kun marginal indflydelse – langt under 1%.

I fjordene og kystvandene er det lidt mere. Men her er den afgørende faktor i virkeligheden fosfor. Det er nemlig fosfor, der udløser kvælstof-følsomheden. Det er jo derfor, fjordene med spildevands-afledning udgør problemområderne.

Problemerne knytter sig til fosfor fra spildevand

Kvælstofindsatsen via kvælstofmodellerne er i virkeligheden symptombehandling, der bringer økosystemet ud af balance: Hvor N:P ratio er < 7, begrænses N-udledningen, hvorved N:P ratio sænkes yderligere i forhold til det optimale. Men når vandet løber længere ud i de marine områder, sørger økosystemet selv for, at N:P ratio kommer op på de optimale 7.

Problemerne er simpelt hen knyttet til fosforudledninger fra spildevand – noget fra fortiden (frigives fra sedimentet), noget fra nutiden, hvor danske renseanlæg er særligt sjuskede og har mange overløb.

Så selv om det kan være interessant at lave regnemodeller, så er der behov for at gå dybere ind i substansen. Fuldstændig som det internationale ekspertpanel har anbefalet.

Forskere og pressefolk undergraver deres troværdighed

Forskere, politikere og journalister, der slår hinanden i hovedet med matematisk nøjagtige beregninger, har ikke forstået, at de herved undergraver deres troværdighed.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen