Se på virkeligheden – og reager på den

Korrekt regulering af dansk landbrug vil gavne en sund og effektiv landbrugsproduktion til glæde for hele det danske samfund

hældning1000x400

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug

Produktivt landbrug og godt miljø kan sagtens gå hånd i hånd.

Det kræver omtanke og den nyeste viden. Internationale forskere har netop bedømt den danske tilgang til EU’s vandmiljøplaner. Der kom en skarp kritik af modellerne og nye anvisninger.

Alt for ensidig fokusering på kvælstof

I Danmark har vi ensidigt fokuseret på kvælstof. Kvælstof udgør ca. 80 pct. af den luft, vi indånder, det er planternes næring og byggesten til livsvigtigt protein. I 25 år har danske landmænd ikke måttet gøde planterne med kvælstof efter behov. Vi måtte importere store mængder protein og kunne ikke bage godt brød af dansk korn. Det har kostet det danske samfund mellem 30 og 60 mia. kr.

I landbrugspakken fik landmændene mere gødning. Det skader ikke miljøet. Sunde planter spiser den ekstra tildelte gødning og konkurrerer bedre mod ukrudt. Fremover skal vi ikke være ensidige, men inddrage alle forhold i den komplekse miljøtilstand.

Stop overløb fra rensningsanlæg

Vi skal se på kvælstof, men også på fosfor og forholdet mellem dem. Over 30 pct. af fosfor kommer fra rensningsanlæg og deres regnbetingede overløb. Det må stoppe. Knap 70 pct. kommer som arealbidrag f.eks. i forbindelse med brink-erosion pga. manglende vedligehold. Resten kommer som opløst fosfor primært fra iltfrie (forsumpede) områder.

Det er derfor skadeligt at etablere nye store vådområder, der dels tager landbrugsjord ud af drift, dels ved at forsumpning (iltfrie forhold) vil frigive fosfor fra den tidligere dyrkede jord. At reducere fosforen tager mange år, da fosfor er vanskeligt at fjerne fra vandmiljøet.

Forholdet mellem fosfor og kvælstof er vigtigt. Det er netop blevet fastslået af de internationale forskere.

Ligeledes bør man se på tidspunktet for kvælstofudledning, da det er sommerudledningen, som har afgørende betydning.

Fosfor skal nedbringes

Det hjælper derfor ikke kun at begrænse kvælstofudledningen, og specielt ikke vinterudledningen, hvor hovedparten af landbrugets N-udledning foregår.

Der må fokuseres på metoder, som også nedbringer fosfor.

Kvælstofreduktion virker ikke

Den første vandmiljøplan gav store miljøgevinster i Danmark. Der kom styr på udledning fra landbrugsejendomme, der kom styr på gylleudbringning, og der kom bedre styr på rensningsanlæggene.

Siden har man kun fokuseret på at reducere kvælstof fra landbruget.

Det har ikke virket. Udledningen af kvælstof har stort set ikke ændret sig de seneste 15-20 år. Den positive udvikling, vi ser i miljøet, skyldes virkninger af vandmiljøplan 1.

Korrekt regulering, tak!

Vi skal arbejde med konkrete forhold ude i virkeligheden og det komplekse samspil. Det vil hjælpe miljø og vandmiljø til yderligere fremgang. Vi ser hummere i Lillebælt, vækst af ålegræs i Limfjorden og Ringkøbing Fjord. Det glæder os i landbruget.

Korrekt regulering vil også gavne en sund og effektiv landbrugsproduktion til glæde for hele det danske samfund.

(Indlægget har også været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen