Når følelserne raser i pesticid-debatten

Videnskaben taber denne runde - lyder det fra Dansk Planteværn om den nølende godkendelse af glyphosat

marksprøjte-foto-hardi.dk

Af Jakob Tilma, kommunikationschef ved Dansk Planteværn

Den 15. marts konkluderede Det Europæiske Kemikalieagenturs Risikovurderingskomité ved konsensus, at der ikke er bevis for at forbinde glyphosat til kræft hos mennesker, ligesom man fandt, at glyphosat ikke bør klassificeres som et stof, der forårsager genetisk skade eller forstyrrer reproduktion.

Bred enighed om konklusionen

Den samme konklusion blev også nået af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet støttet af eksperter fra 27 EU-medlemsstaters kompetente myndigheder, heriblandt Danmark. Den samme konklusion er nået i eksempelvis Canada, Japan, Australien og New Zealand. Det var også konklusionen hos FN’s fælles fødevare- og landbrugsorganisation under Verdenssundhedsorganisationens møde om pesticidrester.

Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) er det eneste agentur med en afvigende opfattelse. Her mener man, at der muligvis kan være en øget risiko for kræft ved brug af glyphosat.

Danmark slås for 10 års forlængelse

Danmark bakker op om, at tilladelsen til at benytte glyphosat i EU skal forlænges med 10 år, hvor det oprindelige forslag lød på 15 år. Reduktionen i længden af godkendelsen er baseret på et politisk ønske om at benytte et ”forsigtighedsprincip”, og altså ikke på EU’s videnskabelige vurdering.

Den 27. november skal EU’s appelkomité beslutte, om tilladelsen skal forlænges med blot fem år efter markant politisk pres.

Videnskaben taber denne runde.

(Indlægget har også været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.