Virkelighedens variationer forsimples i forfejlede modeller

Vandmiljøet i Danmark har det godt. Det er vi mange, der har sagt længe. Nu er det pludseligt også gået op for professor Stiig Markager, Århus Universitet.

fjord-22.-juli-2013

Af Flemming Fuglede Jørgensen, Formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

For ganske kort tid siden begræd han ellers miljøets tilstand, nu roser han det. Professoren er alligevel stadig en af bekymringsindustriens bedste fortalere. Han taler om frygt for ekstra 1000 t N, der ifølge hans modeller er kommet til vandmiljøet hvert år siden 2011, og at det nu er nødvendigt at stramme yderligere op for landbrugets brug af næringsstoffer. Så kender vi ham igen, den teoretiske professor, der ikke måler i virkeligheden, men beregner på baggrund af gamle teorier og forfejlede modeller.

Stiig Markager har helt åbenbart ikke kendskab til den nyeste forskning eller til de internationale forskere, der netop har evalueret de danske vandmiljøplaner. Eller også taler han imod bedre vidende – og som privatperson – ikke som del af Århus Universitet. Det har Århus Universitets øverste ledelse præciseret tidligere. Markager er således en Medietrold på egne politiserende vegne.

Stiig Markager har her i efteråret bevæget sig udenfor sit kontor, og set nogle ænder. Det glæder han sig over. Hvorfor interesserer havbiologen Markager sig pludseligt for fuglelivet og de indre danske farvande? Hvorfor benytter han ikke lejligheden til at se på de målinger, der foregår i virkeligheden?

Markagers teori om sammenhængen mellem kvælstof og lyssvækkelse, som han har fremført i årevis, og nu igen støtter sig til, er jo for længst kasseret. De internationale forskere har i deres evaluering endnu engang aflivet teorien. Alligevel bliver Markager ved med at fremture.

Ingen tvivl om, at vi skal glæde os over vores vandmiljø, ingen tvivl om vi fortsat skal yde en indsats. Men vi skal gøre det på baggrund af den nyeste forskning i virkeligheden, og ikke på baggrund af Markagers forfejlede modeller, som de internationale forskere også forkaster.

Danmark skal fremover have meget mere fokus på forholdet mellem næringsstofferne N (kvælstof) og P (fosfor), ligesom der skal tages hensyn til de store forskelle, der er i de forskellige vandoplande i stedet for en århusianers forsimplede model. En ny målrettet regulering, som nu skal implementeres, skal jo netop tage hensyn til virkelighedens variationer. Det ser vi frem til.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen