Et gennembrud for fagligheden

En ny international evaluering af den danske implementering af EU's vandplaner indeholder skarp kritik af den danske modelbaserede regulering og betyder et fagligt velfortjent gennembrud for virkeligheden

flemming-fuglede-joergensen-vinter

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Det var en god dag forleden fredag for det danske landbrug. Den dag blev det helt officielt, at den forfejlede danske måde at gribe vandplanerne an på må skrottes. Miljø- og Fødevareministeriet udsendte en pressemeddelelse, hvori det hed:

”Der skal bruges en mere differentieret tilgang til, hvordan vi opnår god økologisk tilstand i vores fjorde og kystvande. Der bør fremover i højere grad tages højde for de enkelte vandområders særlige udfordringer”, samtidig blev det understreget, at der skal tages yderligere hensyn til reduktion af fosforudledningerne og en sæsonbaseret kvælstofregulering.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen introducerede bl.a. med de ord en ny rapport fra en gruppe internationale forskere, der har evalueret den danske måde at gribe EU’s vandområdeplaner an på. Det er pakket meget forsigtigt ind, men reelt er det en sønderlemmende kritik af den måde, Danmark hidtil har reguleret på.

Forsvar for forfejlede modeller

Den forsker, der om nogen har ansvaret for de forfejlede modeller, Stiig Markager fra Århus Universitet, har da også forleden haft særdeles travlt med at fortælle om, hvor godt det danske vandmiljø har det. Underforstået, at hans modelberegnede regulering har virket. Markager mener således stadig, der er brug for mere af den ensidige modelindsats mod kvælstof, som de internationale forskere kritiserer. Den internationale rapport indeholder en massiv og entydig kritik af professor Stiig Markagers tese om, at lyssvækkelse og kvælstofudledning hænger sammen. Det betegnes af de internationale forskere som direkte forkert. Markager har ellers været den danske ”ekspert” på området og en af de fremmeste kritikere af landbrugserhvervet. Nu kæmper han indædt for sit eftermæle.

Det er interessant, at Markager priser det danske miljø netop nu. Det er ikke mange måneder siden, han sidst var ude at fortælle, hvor dårligt det danske vandmiljø har det. De rapporter, han nu henviser til, er jo flere måneder gamle. Hvorfor mon han ikke kom med de glædelige nyheder om det danske vandmiljø dengang, han kunne fortælle om en aktuel rapport? Hvorfor skulle den gemmes, til han måtte prøve at overdøve en international videnskabelig rapport. Det virker uhæderligt.

Styret information

Det er en måde at prøve at styre information på, som vi kender alt for godt. Lad os se på et andet eksempel. Her er sagen om indberetninger af dansk grundvand stadig aktuel.

Sagen begyndte med, at den danske miljøstyrelse og ministeriets embedsmænd fejlagtigt gav EU den opfattelse, at 19 procent af det danske grundvand har for højt indhold af nitrat. Reelt er det max. 1 procent. Den faktuelt forkerte oplysning har ført til usaglig regulering af landbruget til skade for landmændene og den danske samfundsøkonomi endda på baggrund af de føromtalte forfejlede modeller.

Vi i Bæredygtigt Landbrug har presset på for at få en uvildig undersøgelse af sagen. Opgaven blev endelig iværksat, og vi var glade. Glæden varede kort. Ministeriet havde overladt opgaven til en af vennerne – en af ministeriets faste leverandører, konsulenthuset COWI. Vores værste frygt om manglende uvildighed er desværre gået i opfyldelse, og nu står spørgsmålene i kø:

Hvordan kan en fast leverandør lave en uvildig undersøgelse? Hvordan kan der være ugentlige møder og – stik imod aftalen i kontrakten – løbende telefonisk kontakt mellem de, der undersøger (COWI), og de, der skal undersøges (ministeriet)? Hvordan kan de, der skal undersøges, løbende være med i arbejdet, og hvordan kan COWI sende rapporten til gennemsyn og rettelse hos den undersøgte? Vi har søgt at føre dette frem i pressen og på den politiske bane. Det er lykkedes – men de blå forligspartier har efterfølgende desværre valgt at lukke øjnene. Politik er en underlig størrelse, i dette tilfælde får det alvorlige konsekvenser for danske landbrugsfamilier. Det er politik, når det er værst.

De landsdækkende medier, der begyndte på historien, har ikke fulgt op. De vil hellere gå efter politikerne end embedsværket. Politikerne er gået i skjul og har ladet embedsværket svinge taktstokken. Det har så den konsekvens, at tavsheden breder sig, og tavsheden arbejder for ministeriet.

Overregulering uden faglighed

Konsekvenserne er store. Det handler om overregulering af landbruget, og dermed handler det om, hvorvidt samfundet i fremtiden har råd til sine store serviceforpligtelser overfor borgerne, ligesom det handler om familieskæbner. COWI-rapporten hænger fast i fortiden. De internationale forskere peger mod fremtiden.

Læren er: Lad ikke virkeligheden falde på gulvet, bare fordi emnet er kompliceret! Husk dette, politikere fra begge fløje og alle ansvarlige medier. Tag nu fat i den internationale evaluering af de danske vandplaner. Tag fat i virkeligheden.

Lad ikke vores landbrugsproduktion, med sin fødevaresikkerhed i verdensklasse, blive undermineret af mangel på faglighed. En sådan situation vil ramme ikke blot landbruget og alle landmandsfamilierne hårdt – det vil ramme hele samfundet.

(Indlægget har også været bragt i aviserne i mediekoncernen Jysk Fynske Medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.