En ministeriel vandrenselses-proces

BL-formand Flemming Fuglede Jørgensen stiller konkrete spørgsmål til COWI ovenpå grundvands-rapporten

esben-og-flemming

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

En rapport fra det rådgivende ingeniørfirma COWI med titlen ”Nitratovervågning og indberetning til EU” synes endnu engang at være en skueproces med det formål at berolige politikerne og beskytte de manipulerende.

Rapportens formål var ellers, med ministerens egne ord, at få udarbejdet en fuldstændig uafhængig undersøgelse. Det er ikke lykkedes. Følgende åbenlyse spørgsmål kan blandt andet stilles til COWI-rapporten:

– Hvordan kan målepunkterne være repræsentative for landbrugspåvirket grundvand, når mere end 10 procent ligger under byområde, skove og plantager?

– Hvad har vandet under Bispebjerg Hospital og Nørrebro Bycenter med landbrugspåvirket grundvand at gøre, og hvorfor optræder de målepunkter overhovedet, når der i henhold til nitratdirektivet ikke skal tages målinger fra områder, som ikke er genstand for påvirkning fra landbruget?

– Hvordan kan alle målepunkter være baseret på et specielt koncept til udpegning efter Nitratdirektivet fra 1991, når 1.199 af boringsindtagene er udpeget i årene fra 1987 til 1990 – dvs. at langt, langt hovedparten af boringspunkterne er udvalgt op til fire år, inden Nitratdirektivet blev vedtaget?

– Er der, som GEUS har skrevet til COWI, tale om 70 grundvandsmoniteringsområder, der er udvalgt ved brug af konceptuelle modeller? Eller er målepunkterne bare tilfældigt placeret?

– Hvorfor hæver man målestedernes placering i jorden, så resultatet fejlagtigt giver øget Nitrat-indhold i målinger?

– Hvorfor ændres definitionen af grundvand til allersidst?

– Hvordan dokumenteres omfanget af Nitratpåvirkning i grundvandet, som krævet af Nitratdirektivet?

– Og slutteligt: Hvorfor blev der holdt ugentlige arbejdsgruppemøder imellem COWI, der undersøger, og ministeriet, der blev undersøgt, mens rapporten blev udarbejdet – når al kommunikation angiveligt skulle være skriftligt?

Det er ikke et demokrati værdigt, at der kan stilles så grundlæggende spørgsmål til en rapport, der burde være uvildig, men som snarere ligner et fælles ministerielt og COWI’sk hvidvaskeri. Må vi få en forklaring.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen