Klassificeringen af vandløb i de danske vandplaner strider mod reglerne

Ved karakterisering og klassificeringen af vandløbene i vandplanerne har Naturstyrelsen tilsidesat EU-direktivets bestemmelser, DMU's faglige vurderinger, samt retlige og politiske henstillinger, krav og forudsætninger, skriver Kristian Østergaard i et notat om de danske vandplaner

graensevandloeb_jakob_tilma_300

Det er konklusionen i dette notat, der viser, hvordan Naturstyrelsen ved klassificeringen af danske vandløb i vandplanerne i stedet har benyttet andre administrative retningslinjer. Retningslinjer hvor gældende bestemmelser i EU’s vandrammedirektiv og i dansk lovgivning er tilsidesat.

Retningslinjer hvor faglige kendsgerninger og indstillinger fra DMU om, at over 90 pct. af danske vandløb skal klassificere som HMWB- vandløb dvs. som stærkt modificeret, er fejet af bordet.

Du kan læse hele notatet HER

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen