Kom ud i virkeligheden, kære vandråd!

Det er helt tosset, at vandrådsmedlemmer overmandes af vejledninger og akademiske kriterier fra Miljøstyrelsen - i stedet for at besigtige de enkelte vandløb

nikolaj-portraet

Af Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug

Såkaldte vandråd skal p.t. tage stilling til i alt 10.000 kilometer vandløb og afgøre, om de enkelte vandløb bør tages ud af vandplanerne. I modsat fald kan lokale lodsejere eksempelvis få svært ved at dræne og rense op på det pågældende sted.

I Bæredygtigt Landbrug mener vi, at samtlige kunstige vandløb skal ud af vandplanerne. Vi vil have alle vandløb udsat for et ”virkelighedstjek”, så alle parter med deres egne øjne kan se, hvilken tilstand og kategori det enkelte vandløb hører under.

Tvivler på at vejledning følges

Desværre kommer vandrådsmedlemmerne ikke ud i virkeligheden, men overmandes i stedet af vejledninger og akademiske kriterier fra Miljøstyrelsen. Det er helt tosset. Værre er det, at vejledningen mærkeligt nok mest følges, når pilen peger på, at vandløbene skal blive i vandplanerne.

Den seneste vejledning siger ellers, at små vandløb, der er kunstige, stærkt modificerede eller har blød bund – og det er langt størsteparten – skal ud af vandplanerne. Jeg tvivler på, at det sker.

Ørkesløst at bruge penge på små vandløb

Vandrammedirektivet kræver, at kun de store vandløb er med i vandplanerne, og det er da også ørkesløst at bruge penge på de små vandløb. Opfordringen herfra er, at der skal fokuseres på de få store og naturlige vandløb – og at de små vandløb helt opgives.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.