BL til erhvervsminister: Landbruget skal sikres bedre vækstmuligheder

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) lover Bæredygtigt Landbrug at arbejde for bl.a. et stabilt lånemarked

hans3

Det er svært at få gang i investeringerne i dansk landbrug – hvorfor Bæredygtigt Landbrug har henvendt sig til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Ministeren er tilsyneladende indstillet på at gøre det lettere at investere i erhvervet.

”Jeg er enig i, at ordentlige finansieringsmuligheder for erhvervslivet og landbruget er afgørende for vores samfund”, hedder det i svaret fra ministeren til BL.

Mange stalde er værdisat til nul

Det sker, efter at BL i en henvendelse har gjort Brian Mikkelsen opmærksom på, hvordan landmænds produktionsapparat (selve bygningerne, f.eks. staldinventar) ofte værdisættes til et rent nul, hvis det er blot nogle få år gammelt.

”Vi har i vores forening eksempelvis medlemmer med 10-15-årige stalde – der sagtens kan holde 15 år endnu men alligevel er værdisat til 0 kroner”, fortæller BL-direktør Hans Aarestrup.

”Sammenholdt med faldende jordpriser udgør denne ændrede politik med betænkelig belåningsgrad til følge et kæmpe problem i bestræbelserne på at få gang i hjulene igen. Desuden betyder landmandens lavere soliditetsgrad – der i disse tilfælde intet har med driften at gøre – at hans lån er dyrere, end nødvendigt er. Samtidig kan den enkelte landmand ikke bare skifte realkreditinstitut og er dermed stavnsbundet”, tilføjer direktøren.

Garanti om eftersyn af den finansielle regulering

Hans Aarestrup har derfor bedt ministeren om at gribe ind overfor – eller i det mindste tage en snak med – Finanstilsynet om denne problematik, der gør det svært for driftige landbrug at investere sig til yderligere indtjening og beskæftigelse. Erhvervsministeren har som følge af opfordringen fra BL været i dialog med Finanstilsynet. Her afviser man på noget tidspunkt at have ændret praksis, således at realkreditinstitutterne blev bedt om at værdiansætte landbrugenes produktionsapparat til nul. Der skal værdiansættes til markedsværdi, lyder det. Brian Mikkelsen er dog klar til at gøre det lettere at investere:

”Regeringen vil tage initiativ til et eftersyn af den finansielle regulering med henblik på at afdække, om der er en fornuftig balance mellem de administrative byrder og de samfundsøkonomiske gevinster ved reguleringen, så der skabes gode vækstmuligheder og samtidig sikres et stabilt lånemarked”, lyder garantien fra erhvervsministeren.

Ikke kun udenlandske investeringer, tak!

Hans Aarestrup håber, at de velvillige ord fra ministeren nu også bliver fulgt op af konkret handling:

”Ikke mindst i relation til den seneste tids debat om udenlandsk kapital i dansk landbrug er det vigtigt at få det danske realkreditsystem til at virke. Vi har intet imod udenlandske investeringer, men udlændinge skulle nødigt få frit spil, udelukkende fordi vi ikke kan få vores eget finansielle system til at fungere efter hensigten”, lyder det fra BL-direktøren.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.