Fagligheden til højbords

Vi vil repræsenteres af folk, som bærer fagligheden frem til gavn for dansk landbrug – siger to bestyrelsesmedlemmer i BL

byg

Af Alfred Tværsig Olesen, Tværsiggaard, Nørregade 53, Hornsyld, og Peter Bohsen Jensen, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde, bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Det er da fornøjeligt, at Klaus Høeg (i Effektivt Landbrug forleden) er imponeret over at være blevet en del af Axelborgs regimente. Der er desværre mange andre, der også er blevet imponeret gennem tiderne. Derfor er vi kommet så galt afsted, som vi beskrev det i vores seneste læserbrev.

”Det ville have set meget værre ud…”

Det, vi forsøgte, og som Klaus Høeg nu opponerer imod, var at bede om, at I, der kommer i de høje sale på Axelborg, husker at tage jeres faglighed med hele vejen, at I husker at sætte jer dybt ind i lovenes og direktivernes ordlyd, og at I til stadighed bringer landmandens synsvinkel med. Det ser desværre ud til, at fagligheden bliver hængt på bøjle sammen med frakken, inden I går ind til møde. Når I kommer ud, er det nemlig udelukkende de politiske argumenter, I benytter, og med en løftet pegefinger til kollegerne: Det ville have set meget værre ud, hvis vi ikke havde været der…

Så er det bare, vi lige så stille siger: I skal, hvis I fortsat vil repræsentere os, huske på fagligheden og tjekke fagligheden i de papirer, I får udleveret. Det har aldrig været en ulempe at kende grundigt til et sagsforløb, før man udtaler sig. Og i særdeleshed ikke, når det gælder interessevaretagelse for opgaver, kolleger har valgt én til. Hvis det havde været tilfældet, kunne vi have imødegået de uhyggelige faglige og juridiske manipulationer, der er begået af Naturstyrelsen, DCE og mange flere gennem de seneste 25 år.

Hvad med den mindre gødning?

Nu melder din formand ud, at landbruget kan nå 20 procent i nedsættelse af ammoniakfordampning. Det har DCE nemlig beregnet. Men har din formand fortalt dig – eller har du selv læst den DCE-rapport, der ligger til grund for det – at det forudsætter, at vi bruger syv procent mindre gødning, end kvoten tillader. Det er jo ikke meldt ud til jeres medlemmer. Hvorfor går I ud med et sådant standpunkt, der underminerer landbrugspakken – inden forhandlingerne er begyndt? Er det til gavn for landbruget?

Det er også først, efter at Bæredygtigt Landbrug gravede sig ned i tallene, at påstandene fra DCE og Stiig Markager om at op til 80 procent af N i danske indre farvande kommer fra dansk landbrug, er blevet tilbagevist som videnskabeligt forkert. Fakta er, at kun ca. fem procent kommer fra dansk afstrømning, hvoraf kun to-tre procent stammer fra landbruget, mens resten kommet fra landene omkring Østersøen og Skagerrak. Hvor var din organisation i den debat, Klaus Høeg?

Sovet i timen

Vi kunne give mange flere konkrete eksempler på en landbrugsorganisation, der har sovet i timen. Vi har tiet om det længe – i samarbejdets ånd. Det vil vi ikke mere.

Vi vil repræsenteres af folk, som bærer fagligheden frem til gavn for dansk landbrug. Desværre ser det ud til, at det ikke kun er i Miljøstyrelsen og i DCE, der er behov for en tilbundsgående rengøring. Hvor længe har danske landmænd råd til at lade sig styre med manglende faglighed?

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.