”Vi værner om at sikre, at fejl undgås, når der tages beslutninger om dansk landbrug”

Medlem tager Bæredygtigt Landbrug i forsvar – efter at foreningen forleden blev angrebet af politiker i Viborg Stifts Folkeblad

pl_jning560

Af Lars Bo Heltzen, Egelund, Øby

Som mangeårigt medlem af Bæredygtigt Landbrug (BL) og med et decideret indgående kendskab til organisationen, dens ledelse, medarbejdere og fantastiske arbejde er Søren Gytz Olesens beskrivelse af og angreb på Bæredygtigt Landbrug i hans indlæg i Viborg Stifts Folkeblad den 17. februar 2017 hårrejsende læsning.

Fordom på fordom…

Her beskrives organisationen med dens over 4.000 både økologiske og konventionelle medlemmer – der tegner sig for størstedelen af den danske landbrugsproduktion – som en efter hans udsagn forening for snævre kapitalinteresser. Der betaler sig til indflydelse i regeringens politik og forskningsresultater på CBS, som benytter alle midler til fremme af egne interesser, der ikke bryder sig om jordbrug, dyrehold, økologi eller drikkevandskvalitet, og som bevidst ødelægger Danmarks naturværdier og anvender sprøjtemidler og antibiotika i et sådant omfang, at det truer den danske befolknings sundhed.

Som medlem af BL er dette et respektløst, smagløst og irrationelt angreb på en organisation og dermed også på alle dens medlemmer, som bunder i en fuldstændig forvrænget og fejlagtig opfattelse af dansk landbrug og de mange mennesker, der hver dag påpasseligt og med stor respekt for erhvervet arbejder med, i og for landbruget.

Uvidenheden afsløres

Et landbrug, der ligesom resten af samfundet hele tiden og på alle måder er i udvikling. Et angreb, der afslører total uvidenhed om BL, dens arbejde, resultater, medlemmer og i det hele taget dansk landbrug og dets udvikling. Et fuldstændigt udokumenteret angreb på et erhverv, der anvender og benytter sig af nøjagtig samme metoder som Danmarks Naturfredningsforening, Økologisk Landsforening m.fl. for at få indflydelse på de beslutninger, der berører vores erhverv – en mulighed for indflydelse, som jo netop kendetegner vort demokrati, hvor interesseorganisationer har mulighed for at blive hørt og lyttet til på baggrund af indgående kendskab, indsigt og viden inden for deres specifikke område. Et i det hele taget aldeles løgnagtigt og fejlfyldt angreb, hvor det ville have klædt en politiker med taburet i Viborg Byråd meget at have trykket på delete-knappen og ikke send for derefter at tage et forhåbentlig horisontudvidende praktikforløb i landbruget. Så billedet af dansk landbrug kunne blive opgraderet til år 2017-level, da bare en minimums-viden og indsigt i erhvervet tydeligvis ikke er til stede.

Beslutninger på fagligt og juridisk korrekt grundlag

Som organisation for erhvervet og med meget aktive medlemmer, der både teoretisk og praktisk har en helt unik viden om dansk landbrug, er BL en i erhvervet yderst velkommen og meget højt respekteret og pålidelig organisation, som kan bidrage til, at bl.a. politiske beslutninger bliver truffet på et sagligt, fagligt og juridisk korrekt grundlag, hvilket har været og er et problem i Danmark. Organisationen har sin absolutte berettigelse, da den værner om at sikre, at fejl undgås, når der tages beslutninger om dansk landbrug. Den afslører, påpeger og ønsker korrektion af de mange tidligere års talrige og alvorlige landbrugspolitiske fejl, med ønske om, at dansk landbrug forhåbentlig igen kan arbejde under helt samme rammer som vore nordiske naboer og resten af EU, uden de talrige danske konkurrenceforvridende og snærende særregler.

Hetzen mod landbruget bør ophøre

Bæredygtigt Landbrug og dansk landbrug vil et erhverv, der hviler og bygger på et sagligt, fagligt og juridisk korrekt grundlag, og vil man rette konstruktiv kritik mod BL eller dansk landbrug, bør man som minimumskrav gøre brug af faglig viden på området samt dokumentation og i særdeleshed afvige fra skraldespande af skældsord, hvilket ingen har gavn af overhovedet.

Og det fortjener ingen – og da slet ikke en organisation og et erhverv, hvis højeste prioritet er at arbejde på et på alle måder velgennemtænkt og velundersøgt grundlag, således at den gennem årene langsomt og bevidst opbyggede hetz mod landbruget kan ophøre, og respekten, forståelsen for og tilliden til erhvervet genoprettes.

(Indlægget har også været bragt i Viborg Stifts Folkeblad).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen