EU: Det er Danmarks ansvar, at vi får repræsentative grundvandstal

Effektivt Landbrug har stillet spørgsmål til EU-kommissionen og har fået et opsigtsvækkende svar. I dagens udgave af avisen er der en række artikler om sagen

eu-flag

Af Jacob Lund-Larsen, Effektivt Landbrug

Dette er en artikel fra Effektivt Landbrug den 14. marts 2017:

GRUNDVANDSSAGEN.
Danmark skal indberette tal for det danske grundvands tilstand, der er repræsentative for det danske grundvand.
Det er essensen i et svar fra EU-Kommissionen til Effektivt Landbrug. Avisen har spurgt Kommissionen, hvad medlemsstaterne er forpligtet til i forhold til nitratdirektivet. Og meldingen er klar – tallene skal være repræsentative.

Nitratdirektivet fastslår samtidig, at medlemsstaterne er forpligtet til at indberette omfanget af nitratforureningen i vandet hidrørende fra landbrugsvirksomhed.
Svaret fra Kommissionen er bemærkelsesværdigt, fordi det slår en tyk streg under, at Danmark på én gang er forpligtet til at indberette repræsentative tal, samtidig med at tallene, vi er forpligtet til at indberette, ifølge nitratdirektivet altså skal belyse omfanget af nitratforureningen i det danske grundvand, som stammer fra landbrugets aktiviteter.

20 procent…

Vicedirektør i Miljøstyrelsen, Mads Leth-Petersen, har tidligere oplyst her i avisen, at de danske myndigheder i sine afrapporteringer efter nitratdirektivet har oplyst Kommissionen, at cirka 20 procent af grundvandsmålestationerne i løbet af den 4-årige afrapporteringsperiode (intervallet som nitratdirektivet forpligter medlemslandene til, red.) har haft forekomster af maksimale nitratkoncentrationer, der er højere end grænseværdien i EU på 50 mg/ l.
Siden har myndighederne pointeret, at tallet ikke er repræsentativt for det danske grundvand, hvilket man har gjort EU opmærksom på i en note. Kommissionen har imidlertid meddelt den danske EU-parlamentariker Jørn Dohrmann (DF), at man er af den opfattelse, at 20 procent af det danske grundvand er nitratforurenet over den tilladte grænseværdi. Det har Danmark nemlig indberettet til Kommissionen.
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen oplyste her i avisen 4. februar i år, i forbindelse med at han bad landbruget deltage i en grundvandsfølgegruppe: “Jeg vil understrege, at hverken EU-Kommissionen eller Miljø-og Fødevareministeriet har truffet beslutninger på baggrund af forkerte eller forældede data om nitrat i grundvandet. Det gælder også for de ekstra efterafgrøder, der nu udlægges for at sikre mod forringelse af blandt andet grundvand”.

Regnskabets time er kommet

Formanden for Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen, er ikke overrasket over meldingen fra EU til Effektivt Landbrug.
“Det er jo, som vi hele tiden har sagt, de forkerte tal, danske landmænd er blevet reguleret på baggrund af. Og det går helt tilbage til Connie Hedegaards ministertid. Så det er vel 10-15 år, vi taler om, hvor vi er blevet fejlreguleret på baggrund af forkerte tal. Regnskabets time er kommet, og jeg kan forsikre om, at vi giver ikke op. Min opfordring til ministeren er: Tag da for pokker og erkend det, så vi kan få det her rettet. Uanset partifarve og politisk observans kan man da ikke været interesseret i, at Danmark reguleres på baggrund af forkerte tal. Og i forhold til embedsværket, så må jeg bare sige, at det her bør få konsekvenser for de embedsfolk, som i flere regeringsperioder har stået bag fejlagtige indberetninger. Også her er regnskabets time kommet”, lyder det fra Flemming Fuglede Jørgensen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen