EU blev fejlinformeret allerede i 2009

Danske miljømyndigheder gav fejlagtigt EU-kommissionen den melding, at de danske grundvandsmålinger var repræsentative

vandboring

Tilbage i maj 2009 afleverede Miljøministeriet en rapport til EU-kommissionen, hvor det blev gjort klart, at de danske overvågningsprøver af grundvandet skulle betragtes som repræsentative for det samlede danske grundvand. Den oplysning skulle vise sig at være afgørende helt frem til i dag. 

”En ting er, at de fik det at vide dengang, hvad værre er, at de har fastholdt det”, siger Bæredygtigt Landbrugs direktør, Hans Aarestrup.

Det forkerte beslutningsgrundlag

I rapporten til EU-kommissionen fremgik det, at 17 % af det danske grundvand havde en nitrat-koncentration på over 50 mg/l. Altså højere end den tilladte grænseværdi for drikkevand. Dermed blev EU-kommissionen forledt til at tro, at store dele af det danske grundvand indeholdt betydelige mængder nitrat.

Grundlaget for EU-kommissionens beslutninger vedrørende det danske grundvand har siden dengang været fordrejet. Sagen blev på ny aktuel, da europaparlamentariker Jørn Dohrmann (DF) tidligere i år spurgte EU-kommissionen om, hvilke tal den havde indhentet fra Danmark for at opgøre niveauet for nitrat i grundvandet. Svaret afslørede, at EU-kommissionen behandler de danske indberetninger af overvågningsprøver af grundvandet på samme måde som i 2009. Det kom frem på mandagens pressemøde hos Bæredygtigt Landbrug, hvor foreningens advokat Hans Sønderby Christensen gennemgik indberetningernes historik.

I Bæredygtigt Landbrug er direktør, Hans Aarestrup, forbløffet over, at EU-kommissionen er blevet fejlinformeret så langt tilbage i tiden, og at oplysningerne ikke er rettet i mellemtiden.

”Vi havde den opfattelse, at EU-kommissionen sad med de rigtige tal, og at de var oplyst om, at det ikke var et repræsentativt billede, og dermed kun en delmængde af sandheden”, siger Hans Aarestrup.

Tallene, der ikke er repræsentative

GEUS, der står for overvågningsprøverne af det danske grundvand også kendt som GRUMO-målinger, har tidligere meldt ud, at resultaterne ikke er repræsentative, da målingerne er foretaget på steder, hvor der er større sandsynlighed for at finde vand med nitrat eller forurenende stoffer. Tallene fra målingerne er i sig selv korrekte, men de er ikke repræsentative for det danske grundvand som helhed. Når EU-kommissionen er blevet præsenteret for målingerne, har de kun haft overvågningsprøverne at forholde sig til, når de reelt set skulle have tal, der repræsenterede grundvandets reelle tilstand.

”Fremadrettet skal vi holde øje med, at de indberetninger der kommer til EU, bliver korrekte. Miljø- og fødevareministeren, Esben Lunde Larsen, har i den forbindelse sagt, at han vil nedsætte en følgegruppe, hvor Bæredygtigt Landbrug også vil være repræsenteret”, siger Hans Aarestrup.

Følgegruppen vil holde øje med, at det er de rigtige tal, der bliver sendt til EU, fulgt op af spørgsmål til EU-kommissionen om, på hvilken måde de har opfattet tallene.

Af Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.