Alle kunstige vandløb skal ud af vandplanerne

Medlemmerne af vandrådene skal arbejde for, at de mere end 10.000 km mindre vandløb, med opland på under 10 km2, skal ud af de kommende vandplaner. Samarbejde og koordinering er vejen frem

vandraadsmoede

Hele Jylland og Fyn var bredt repræsenteret, da de kommende repræsentanter for vandrådene torsdag var samlet hos Bæredygtigt Landbrug i Fredericia. Dagen startede med rundstykker og kaffe samt en hurtig præsentation fra de fremmødte.

Direktør for Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup, lagde ud med at ridse det overordnede formål op.

”I dag vil vi koncentrere os om, hvordan vi får flest mulige vandløb ud af vandplanerne. Er vandløbene først inde i systemet, skal vi tage kampen der, men det letteste er, at de i første omgang ikke falder ind under vandplanerne”, sagde Hans Aarestrup.

De endelige beslutninger bliver truffet lokalt ude i kommunerne, hvor mange andre aktører også vil have indflydelse. Kampen kommer således til at stå ude i kommunernes vandråd, og i den forbindelse er det vigtigt, at repræsentanterne fra Bæredygtigt Landbrug er godt klædt på med saglige argumenter mod, at vandløbene kommer ind i vandplanerne.

Slaget vindes ikke i morgen…

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist, Nikolaj Schulz, var klar i mælet, da han præsenterede de lovgivningsmæssige udfordringer, lodsejerne står overfor.

”Det bliver en lang krig, og det er ikke et slag, der bliver vundet i morgen. Alle kunstige og stærkt modificerede vandløb skal ud af vandplanerne. Det samme gælder for de vandløb, der har afvandingsmæssige problemer”, sagde Nikolaj Schulz.

Virkelighedstjek er påkrævet

Næsten alle vandløb og åer i Danmark er et resultat af kunstig afvanding eller stærk modificeret åløb. Det betyder, at langt de fleste vandløb slet ikke skal finde vej til vandplanerne. Nikolaj Schulz anbefaler, at vandløbene bliver udsat for et ”virkelighedstjek”, så alle parter med deres egne øjne kan se, hvilken tilstand og kategori de enkelte vandløb hører under.

Næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Peter Rosendal, forklarede på mødet, at mange vandløb fejlagtigt er klassificeret som værende i god økologisk tilstand fra kun en ud af mange forskellige parametre.

”Grunden til at vi skal have fjernet vandløbene fra vandplanerne, er, at den gode økologiske tilstand også kræver, at vandløbet har planter, fisk og meget andet. Det kan få store økonomiske omkostninger at opfylde de krav, der kan komme, så snart vandløbene er med i vandplanerne”, sagde Peter Rosendal.

Det vigtige skal med i referaterne

Konklusionen på mødet var klar:

Det er nogle vigtige kampe, der skal tages ude i kommunernes vandråd. Derfor er det vigtigt at insistere på, at uenighederne ude i vandrådene kommer med i referaterne, så alt kan dokumenteres. Og sidst men ikke mindst, at er der den mindste tvivl, skal vi holde fast i, at næsten alle vandløb er kunstigt anlagt eller stærkt modificerede.

Af Anders Melchiorsen, anm@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.