Advokat: Juraen i landbrugs-regulering hviler på et fagligt misvisende grundlag

Kommissionen blev effektivt ført bag lyset – men nu bør stemningen vende i centraladministration og i retssystemet, mener Hans Sønderby Christensen

dommerhammer

Det er godt nyt til de cirka 200 trængte landbrugsfamilier, som står tiltalt ved by- og landsretter for overgødskning efter de gamle regler, at det nu er lykkedes at fremskaffe dokumentation for, at den hidtidige regulering er foregået på et fagligt forkert grundlag.

Det mener Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen.

Væk med skurkerollen

”Landbrugsfamilierne er blevet udskreget som skurke af bl.a. Ida Auken og organisationer som Danmarks Naturfredningsforening, som har kunnet henvise til EU-Kommissionens kritiske røst overfor lempelserne med landbrugspakken”, siger han.

Men med de nye afsløringer – EU-kommissionens svar til Europaparlamentariker Jørn Dohrmann – falder det argument væk, lyder det. Det bør føre til, at sagerne frafaldes, mener advokat Sønderby, som vil opfordre BL til at forlange af statsministeren, at tallene straks korrigeres overfor Kommissionen.

”Det er ganske alvorlige anklager, som de danske landmænd har haft liggende mod sig hos EU-Kommissionen i årevis. At de skulle være skyldig i forurening af over 20 % af dansk grundvand med mere end 50 mg nitrat per liter. I stedet for 20 % burde der stå under 1 %. Så forstår man bedre ordvalget i pilotskrivelsen fra i sommer, som omtaler problemer med dansk vand”, siger advokaten.

Ikke en gættekonkurrence for Europas vagthund…

Disse anklager – som Kommissionen har baseret sine meldinger på – er ifølge Sønderby grundløse, og hidtil har centraladministrationen henvist til, at formuleringerne i de danske indberetninger er tvetydige.

”Nu har vi så endelig beviset for den eneste naturlige læsemåde. Naturligvis læser Kommissionen indberetningerne, som vi gør – nemlig ordret – det er jo ikke en gættekonkurrence for Europas vagthund. Medlemsstaterne er forpligtet til at levere relevant og fyldestgørende information – ikke til at levere halve eller kvarte sandheder”, argumenterer han.

Vi har ifølge advokaten også beviset for, at grundlaget for indgreb mod de danske landmænd af hensyn til kystvandene bygger på faglige misforståelser:

”Hos Kommissionen siger man, at så længe Danmark ikke har styr på sit grundvand, må danske landmænd leve med at få af stokken. Det ville give god mening, hvis de tal, de ligger inde med, ellers var korrekte. Men det er de ikke”, forklarer Hans Sønderby Christensen.

Selvfølgelig kom der et indgreb

Det er nu lettere at forstå, hvorfor Ida Auken tidligt i 2016 forudså Kommissionens indgriben i form af en pilotskrivelse, mener han:

”Når Kommissionen er så meget på afveje, kræver det ikke den store latinskole at forudsige et indgreb. Kommissionen må jo have været oprigtigt angst for, at danske børn skulle blive blå”.

Lige siden en minister faldt, har det ifølge BL-advokaten været som at slå i en dyne at få medvind hos centraladministration og domstole, men med de nye oplysninger om Kommissionens overbevisning vejrer advokaten morgenluft:

”Når det her er slut, bør man se med kritiske briller på de personer og organisationer, som har været med til at tegne – og vedligeholde – et fuldstændigt forkert billede hos Kommissionen af nitratindhold i dansk grundvand”, siger Hans Sønderby Christensen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen