Hvis jeg er inhabil, er vi alle inhabile for Vorherre

Bæredygtigt Landbrugs formand Flemming Fuglede er blevet beskyldt for korruption i artikler i Information. Han har svaret i følgende indlæg

flemming-22-maj-2013

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

Information krænker god presseskik med sine historier om, at jeg var inhabil og korrupt i forbindelse med, at jeg i Promilleafgiftsfonden for Landbrug deltog i behandlingen af en ansøgning, jeg selv havde forfattet.

Det er en kendt sag, at dagbladet Information længe har haft et horn i siden på os bønder, især undertegnede og Foreningen Bæredygtigt Landbrug. Men det hører til sjældenhederne, at avisen bringer sig i strid med god presseskik, som det skete i tre artikler i dagene 26.-28. september. 

Der er tale om »korruption«, skrev Information, fordi Flemming Fuglede Jørgensen »åbenlyst har befundet sig i en interessekonflikt, da han i 2014 skulle vurdere en ansøgning til Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Det var nemlig ham selv, der havde skrevet ansøgningen«. For at kunne nå frem til denne konklusion var Information desværre tvunget til at udelade den anklagedes side af sagen.

Beskyldningerne har ingen substans, og de andre medier fornemmede velsagtens den manglende troværdighed hos dagbladet, hvis oplag omtrent er på fysisk størrelse med et par gammeldags mini-halmballer. Imidlertid er avisens holdninger forklædt som nyhedsjournalistik. Derfor dette svar.

Urimelig deadline

At jeg skulle have begået strafbar »korruption«, vil aldrig finde medhold ved en domstol i en retsstat. Foreløbig er der end ikke nogen politianmeldelse.
Grunden er den simple, at jeg er uskyldig. Og selv hvis der var noget om palaveren, selv da havde dagbladet alligevel brudt de vejledende regler om god presseskik. Disse foreskriver, at »oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende«. Informations journalister forelagde ikke korruptionsbeskyldningerne for mig. Godt nok blev jeg midt i et møde ringet op. Mit svar var kort og afvisende, idet jeg dog gerne ville diskutere selve indholdet af den forskningsrapport, som er sagens kerne. Avisens korte deadline var falsk og urimelig. Den første artikel udkom 26. september, mindst fire dage efter dette opkald. Pressereglerne tilskriver, at den anklagede skal have »rimelig tid til at svare«. Konsekvent forsømte avisen også at konfrontere mig med den påståede korruption, og avisens fejl blev sågar markedsført, som var det min egen skyld: »Det har ikke været muligt at få en kommentar.«

Blødhåndede bureaukrattyper

Jeg beskyldtes endvidere for at være inhabil i forbindelse med udarbejdelsen af et studie fra CBS, som var finansieret af Promilleafgiftsfonden. I virkeligheden var jeg uvildig, fordi vores ansøgning på beslutningstidspunktet ikke kunne komme mig eller Bæredygtigt Landbrug til gode. Et par af de talrige københavnske professorer kalder mig alligevel inhabil, men især Michael Gøtzes udtalelser er ekstremistiske nok til, at det danske samfund vist har truffet sin sidste habile beslutning i det hele taget: »Flemming Fuglede Jørgensen kan godt være inhabil, selv om han ikke selv har en personlig fordel eller interesse« i beslutningen. Således er alle eksistenser på denne jord inhabile for Vorherre. 

Faktum er, at jeg på møderne overholdt reglerne fastsat af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og hans NaturErhvervstyrelsen. De er tilsynsmyndigheder for Promilleafgiftsfonden.

Hov, nu var Information tolerant…

Men over for disse reelt ansvarlige i styrelsen er Information forbavsende tolerant, velsagtens fordi der er tale om samme blødhåndede bureaukrattyper som på dagbladet Information. Hvorimod jeg, der har fulgt love og skikke til punkt og prikke, hænges ud som korrupt. Informations værste presseetiske brist ser ud til at bestå i utilstrækkelig kildekritik over for personer, hvis udsagn »kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt«. Dette ses af, at avisen valgte at friholde organisationen Landbrug & Fødevarer, inklusive SEGES, Økologisk Landsforening, forbrugerorganisationen Tænk, samt forskere fra universiteterne. De har i de seneste fire år behandlet en serie egenansøgninger til over 400 millioner kroner. Kun vores enlige ansøgning på 1,5 millioner kroner var interessant.

Det er åbenbart, at Information og avisens kilder kun ønskede at hænge os i Bæredygtigt Landbrug ud, og det er moralsk forkasteligt. Informations formål er ikke »redelig information«, som avisen hævder, men uvederhæftigt at kriminalisere en ny landmandsorganisation, som med viden og hårdt arbejde har opbakning i brede dele af det landbrug, der er en bærende kraft i dansk økonomi.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.