Esben Lunde Larsen: Vi har brug for mere landbrug i Danmark

Det var en miljø- og fødevareminister, der blæste til kamp for landbruget på stormøde på Agerskov Kro

esben-lunde-larsen

 

Miljø- og fødevareministeren forsvarede fødevare- og landbrugspakken og kom med konkret hjælp til kvægbrugere.

”Vi har en helt klar vision for dansk landbrug, og den er, at det skal vi have mere af i fremtiden – ikke mindre. Og at den landbrugsproduktion kan gå hånd i hånd med en fornuftig langtidssikret miljøplanlægning”, var nogle af de indledende ord fra Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen til de omkring 300 landmænd, der var mødt op til det første af fem stormøder med ministeren.

Mødet på Agerskov Kro mandag aften var arrangeret af de lokale sydjyske landboforeninger og Agerskov-gruppen.

”Vi har et fælles mål om at dansk landbrug skal udvikle sig også i fremtiden, vækste og producere nogle af verdens bedste fødevarer”, slog ministeren fast.

Det var en minister, der klart stod bag regeringens fødevare- og landbrugspakke, som han ser som en naturlig konsekvens i forhold til regeringens vision for dansk landbrug.

”Vi har vedtaget en ny fødevare- og landbrugspakke. Den er et opgør med 25 års ensrettet miljøregulering. Den bygger på ansvar og frivillighed fremfor tvang og ensrettet regulering”, sagde Esben Lunde Larsen.

Ministeren var klar over pakkens begrænsninger.

”Løser vores fødevare- og landbrugspakke alle problemer? Nej. Men som statsministeren sagde, da han var her sidst, kan vi trods alt blive enige om, at det går i den rigtige retning”, sagde han med henvisning til Lars Løkke Rasmussens besøg i Agerskov i 2015.

Esben Lunde Larsen glædede sig over ophævelsen af randzonerne, der har givet 25.000 ha tilbage til produktion, og afskaffelsen af de reducerede kvælstofnormer, der har kostet 1,3 til 1,8 mia. kr. om året. Ministeren stillede det retoriske spørgsmål, om regeringen var i mål med kompensationen og reguleringen. Svaret var nej.

”Målet er, at man i alle dele af landet skal kunne mærke de lempelser, vi har lavet, også når den målrettede regulering er indfaset i 2018”, sagde ministeren.

Planen er, at den målrettede regulering i videst mulig omfang skal bruge kollektive, frivillige indsatser. Fra foråret 2017 kommer den frivillige efterafgrødeordning, og ministeren opfordrede tilhørerne i den tætpakkede krostue til at byde ind.

”Kritikerne skal ikke have ret i, at det bliver en katastrofe, hvis vi erstatter tvang med frivillighed. Ellers kan frihed blive til tvang igen”, sagde han.

I efterdønningerne på mediestormen omkring fødevare- og landbrugspakken pointerede ministeren vigtigheden af at være præcis i argumentationen.

”Ved det mindste spørgsmålstegn ved validiteten af de tal, vi lægger på bordet, så risikerer vi tilbagerulninger, og det har ingen en interesse i”, fortalte Esben Lunde Larsen og fortsatte:

”Faktum er altafgørende. Det er det, vi skal føre politik ud fra i fremtiden, uanset om vi bryder os om faktum eller ej”.

Ministeren kom også mere i dybden med den målrettede regulering, der med tiden kommer ned på bedriftsniveau afhængig af jordtype og afgrøde. Men planen er endnu ikke helt klar.

”Vi har stadig behov for gennemgang af nogle af de faglige vurderinger i planen. Vi skal have gang i en gennemgang af vandløbene, og vi sætter gang i en ny international videnskabelig vurdering hurtigst muligt”, sagde Esben Lunde Larsen.

Ministeren mener, at det er godt, at man ind i mellem bruger andre forskere, end dem man plejer.

”Det skal give os svar på, om forskere fra andre lande ville have bedømt situationen på samme måde som Aarhus Universitet. Det glæder jeg mig til”.

Han forsvarede også, at han som minister vil inddrage landbrugets organisationer i arbejdet med planerne.

”Det er vigtigt for mig, at de bliver inddraget i den proces. Er det noget, pressen kan skrive om, at Landbrug og Fødevarer eller Bæredygtigt Landbrug har møde med en minister? Ja, det er det sikkert. Men ville det ikke være unaturligt, hvis socialministeren ikke havde møder med det sociale råd eller forsvarsministeren med forsvarets personeltjeneste?” spurgte ministeren ud i salen og fortsatte:

”Jeg vil forsvare det, at jeg henter input fra landbrugets organisationer. Det kvalificerer arbejdet og intet som helst andet”.

Regeringen har taget bestik af, at der er mange kvægbønder, der sidder i en svær situation.

”Der træder 10 krav til vores kvægstalde i kraft i år. Men sammen med en række af folketingets partier har jeg netop besluttet at forlænge fristen for en række af de krav frem til 2021. Samtidig udskyder vi også forbuddet mod bindestalde med fem år frem til 2027, og det gør vi, fordi det ikke nytter noget at sætte skruetvinger på et i forvejen hårdtprøvet erhverv”.

Ministeren og et flertal i folketinget er enige om, at bindestalde er et forældet system. Derfor kommer der en ny overgangsperiode, blandt andet skal køerne på græs fra 2022, og de bedrifter, der er med i overgangsordningen, skal have dyrlægetjek en gang om året, så dyrevelfærden er sikret. Det er ikke endeligt aftalt, men ministeren holder møde med de andre partier om det snart.

Der er ikke det store behov for møde om regeringens holdning til de mål for ammoniakreducering, Danmark blev forpligtet til under den foregående regering. Et reduceringsmål på 24% i 2020 tager ikke hensyn til, at Danmark i årevis har haft en meget ambitiøs politik på området, så regeringen vil stemme nej, men forventer ikke at kunne stoppe dem.

I den efterfølgende debat markerede blandt andre Alfred Olesen og Peter Rosendal fra BL sig. Der blev fra anden side udtrykt bekymring for, hvad der vil ske, hvis der kommer et regeringsskifte. Bekymringen var en tilbagerulning af den nuværende regerings tiltag. Det var dog en selvsikker minister, der replicerede:

”Jeg har sagt til fiskerne, at de går ind til de syv fede år, så jeg satser på at blive her i syv år”.

 

Kommende stormøder med Esben Lunde Larsen:

Mandag den 5. september kl. 18.00 i Aabybro. Adresse: Aabybro Idrætscenter, Jens Møllersvej 3, 9440 Aabybro 

Mandag den 19. september kl. 18.00 i Vissenbjerg. Adresse: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Mandag den 3. oktober kl. 18.00 i Sorø. Adresse: Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø

Mandag den 31. oktober i Herning. Adresse: Heden & Fjorden, Birk Centerpark 24, 7400 Herning

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen