BL til kamp mod rigide KO-regler for udbringning af gødning

Nu bliver det endnu mere bøvlet at være landmand, lyder det om husdyrgødningsbekendtgørelse

gylleudbringning-peter-kiaer

Bæredygtigt Landbrug protesterer i et høringssvar mod en regel i den nye husdyrgødningsbekendtgørelse. Her fremgår det, at der i perioden fra høst til 20. oktober kun må udbringes fast gødning til arealer, hvor der er afgrøder den følgende vinter.

”Reglen er rigid i forhold til uforudsigelige vejrforhold og gør det endnu mere bøvlet at være landmand”, siger BL’s chefjurist Nikolaj Schulz – og tilføjer, at reglen slet ikke er sammentænkt med den krydsoverensstemmelseskontrol (KO), hvor landbrugere skal overholde en række miljø-, sundheds- og dyrevelfærdsregler, når de modtager støtte under landdistriktsprogrammet.

Ikke flere firkantede regler, tak!

Reglen er således KO-belagt, og mange landmænd har allerede haft meget negative oplevelser med NaturErhvervstyrelsens arealkontrol, særligt hvad angår MFO-efterafgrøder.

”Problemet er, at man med den ene hånd laver en firkantet regel, og når så marken står under vand, fordi kommunen ikke oprenser, kommer den anden hånd og trækker i landbrugsstøtten. Der er ikke brug for flere umulige regler og mere datotyranni, der er brug for at få fagligheden tilbage i landbruget”, siger Nikolaj Schulz.

Uforudsete hændelser

Ifølge chefjuristen kan der opstå en række situationer, hvor der i god tro er tilført husdyrgødning, men hvor der alligevel ikke er vinterafgrøder, selv om det var hensigten.

”Det er som om, at man på landbrugsområdet per definition ikke vil forholde sig til uforudsete hændelser. De sker jo ellers hele tiden – vand på marken, skybrud, våd jord, dræn der ikke trækker, osv. Den virkelighed tager man ikke højde for”, lyder det fra Nikolaj Schulz.

Opgør med KO-praksis

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist understreger, at man naturligvis ikke bør køre husdyrgødning ud om efteråret, hvis planterne ikke har brug for dem:

”Ingen danske landmænd tilfører gødning til jorden uden grund, og uden at der er afgrøder til at leve af gødningen. Netop derfor er reglen overflødig og bør justeres kraftigt. Der er i det hele taget behov for et opgør med KO-praksis i Danmark”, tilføjer chefjuristen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.