Hadefulde angreb kvæler sandheden

Tonen i landbrugsdebatten har længe været hård. Det er fint, når der argumenteres fagligt og redeligt. Men når debatten bliver hadefuld forsvinder sagligheden, og der skydes direkte på budbringeren, hvorimod budskabet forsvinder i tågerne.

flemming-22-maj-2013

Af Flemming Fuglede Jørgensen, Formand for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Borupgård, Løkken

Det har Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug måttet sande specielt i det sidste halve år. For dansk landbrug har forløbet omkring og efter den meget omdiskuterede landbrugspakke været både lærerrigt, opløftende, spændende – og desværre noget deprimerende. Men vi fortsætter debatten, i det lange løb vil de saglige argumenter altid sejre. Vi tror stadig på den åbne, offentlige demokratiske debat.

Det sidste halve år har været opløftende, fordi regeringen turde gå imod årtiers udsultning af landbrugserhvervet, hvor de danske afgrøder langsomt, men sikkert år efter år fik en ringere kvalitet, indtil de blev ekskluderet på verdensmarkedet, ikke længere kunne bruges til brødkorn og landmanden måtte importere mere og mere soja for at få protein til sine husdyr. Med Landbrugspakken blev der indført en målrettet regulering i øvrigt efter oplæg fra den tidligere regerings Natur og Landbrugskommission. Landmændene fik en meget tiltrængt håndsrækning i form af mere gødning. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan vore marker havde set ud, hvis vi, i dette vanskelige vækst år, ikke havde fået den gødning.

Den benyttede regnemetode omkring udledning af kvælstof, der fældede Kjer Hansen, var også arvet efter den forrige regering. Minister Brosbøl (S) havde brugt den og i øvrigt forsvaret den under et samråd i Folketinget. Metoden blev alligevel underkendt af en ufaglig folkedomstol sammen med de selv samme partier, der tidligere selv havde benyttet metoden. Den nye minister, Esben Lunde Larsen, landede dermed i en storm, der ikke ville stoppe og som endog så ud til at ville ramme hele regeringen. Det skete fornuftigvis ikke.

Nu skal lovene implementeres. Det vil blandt andet betyde, at landbrugsjord ikke forsumper, arbejde med vandområdeplaner og udfordringsret samt ikke mindst etablering af forebyggende foranstaltninger. Desværre uden der endnu er etableret et tilstrækkeligt overvågningssystem, selvom vi aktive landmænd gerne vil hjælpe til.

Det er meget komplicerede spørgsmål. Mange konkluderer derfor alt for hurtigt, at udfordringerne i de nye krav om måling er for store. Men de kan løses, selvom det tager tid – med ny teknologi kan alt måles. Vi skal ikke tilbage til gamle modelberegninger, der allerede har kostet dansk landbrug store milliardbeløb. Samtidig vil oprensning af vandløb fremover forhindre forsumpning af landbrugsjord og oversvømmelse af byer.

Selv med disse tiltag er situationen for landbrugserhvervet meget alvorlig – og alle parter i det store landbrugssamspil må hjælpe til med at bedre situationen. Her tænker jeg ikke mindst på andelsselskabernes afregning og bankernes ro. Også en saglig debat, hvor der bringes konstruktive forslag frem vil hjælpe med til, at vi fortsat kan have et stort eksporterende landbrugserhverv i Danmark, der producerer sunde og sikre fødevarer.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen