EU’s landbrugsstøtte er styrtdykket

Landbruget i EU får stadig støtte, men den er faldet til næsten en fjerdedel. Danmark ligger i den lave ende.

eu-flag

Kritikerne står i kø, når talen falder på EU’s landbrugsstøtte.  Men støtten til landbruget er faktisk faldet kraftigt de seneste 30 år. Ganske vist er beløbet i kroner og øre næsten det samme, men renser man tallene for inflation og tager i betragtning, at EU er vokset kraftigt geografisk, så er der sket et voldsomt fald.

Der gik 2,6 % af EU’s samlede bruttonationalprodukt til støtte til landbruget i 1986-88. Det var i 2013-15 faldet til 0,7 % af BNP. Så andelen af den samlede samfundskage, der gik til landbruget er altså faldet med 73 % i den periode. Det viser en rapport fra OECD.

”Som et liberalt erhverv må vi være mod landbrugsstøtte. Men når samfundet laver restriktioner for vores måde at producere på, i forhold til EU og verdensmarkedet, så er der nødt til at være en kompensation i forhold til de konkurrenter, der ikke har disse restriktioner,” siger direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

OECD har analyseret landbrugsstøtten blandt organisationens medlemmer og en række større lande globalt. Tendensen er et klart fald, selvom der er lande, og EU ligger tæt på gennemsnittet. Set i forhold til BNP er støtten i OECD i gennemsnit også 0,7 %.

Ser man på, hvor stor en del af landbrugs indtægter – produktionsværdien plus støtte – der kommer fra støtte, så er andelen i EU faldet fra 39 % i 1986-88 til 19 % i 2013-2015. I OECD er det 18 %. I de nærmeste lande omkring EU er andelen langt større. Hele 60 % af værdien af en norsk landmands produktion kommer fra støtte fra den norske stat. I Schweiz støtter de med 55 %.

”Der er et skisma som gælder både for DK i forhold til EU og for EU i forhold til verden. Hvis man i et område vil opretholde høje produktionsstandarder for sine egne producenter, men samtidigt tillader import fra områder uden disse standarder, så er man nødt til at kompensere sine egne producenter økonomisk, hvis ikke de skal blive udkonkurreret. Man kan ikke på den ene side stille krav og på den anden side ikke betale kompensation”, siger Hans Aarestrup.

Da miljøkrav og andre restriktioner i EU og især Danmark er større, så mener han, at det er naturligt, at landbrugsstøtten ikke bare kan afskaffes på kort sigt.

I 2016 er den samlede landbrugsstøtte i Danmark på 10,2 mia. kroner, ifølge Miljø- og Fødevareministeriet. Størstedelen – 8,7 mia. kr. – kommer fra EU. Produktionsværdien af dansk landbrug forventes i 2016 at være på 76,9 mia. kr. Det betyder, at omkring 12 % af indtægterne i dansk landbrug kommer fra støtte, og det svarer til ca. 0,5 % af BNP i Danmark. Altså langt lavere end i gennemsnittet i EU.

Tallene er fra Danmark og EU er dog ikke helt sammenlignelige. Frivillige tilskudsordninger, forskningsmidler og særlige skatteforhold er med i de danske tal, men de står kun for omkring 1,5 mia. kr. Det får de dansk tal til at blive højere end i en direkte sammenligning, da de tilsvarende tal fra andre lande ikke er indregnet i OECD’s tal. Omvendt er der også mindre områder i OECD-tallene, der ikke er med i de danske tal.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.