Hvem tager vi hensyn til – regneark eller naturen?

Stiig Markager har endnu engang bevist, at han er en politisk forsker, som tager udgangspunkt i sine antagelser, ikke fakta…

rosendal-1000x400

Af Peter Rosendal, næstformand, Bæredygtigt Landbrug

Det lyder temmelig hult, når Stiig Markager, ansat ved Aarhus Universitet, i bl.a. landbrugsaviserne begynder at tale om at betale landmænd for at gøde mindre efter ulykken på Fredericia Havn denne vinter. SM postulerer, at der er en forurening, men har ingen konkrete billeder/målinger på påstanden.

For at beskrive tilstanden i Lillebælt og de berørte kystvande er det et krav i vandrammedirektivet at have viden for at beskrive de ændringer som en alvorlig hændelse. Disse målinger er følgende: Biologiske, Hydromorfologiske, og Fysisk-kemiske kvalitetselementer.

Når disse målinger stilles over for de kommende målinger, er det nemt at se, om der har været en påvirkning. Vi kan jo ikke stoppe ulykken, så vi kan benytte lejligheden til at se, om de påstande, der blev benyttet under landbrugspakkens debat fra SM og andre, holder. 4000 tons kvælstof på et enkelt sted må jo have en enorm effekt. Og når en minister kan væltes på den baggrund, så vil det være en politisk eksamen, som de involverede politikere skal træde i karakter på. Især påstanden at 324 tons kvælstof fordelt udover hele Danmark vil få katastrofale følger, kan bevises, eller politikerens troværdighed udstilles.

SM laver en beregning, der er mellem 200 millioner og op til 1500 millioner kr. Og han ønsker, at ejerne af de brændte siloer skal udrede disse værdier, og betale landmænd for at gøde mindre. Alt sammen fordi der er et regneark som skal gå op, uden at se på hvordan naturen reagerer.

Når jeg kigger historisk på de store miljøpåvirkninger, enkeltvirksomheder og disses ejere, tænker jeg bl.a. på påvirkningerne efter giftlageret på Harboøre tange, og hvordan ejeren nægter at rydde op. Har Aarhus Universitet skiftet holdning, er de nu indstillet på, at forureneren betaler?

Jeg håber, at SM har så stor indsigt i de værdier, der fremgår af vandrammedirektivet. Nu har han chancen for at bevise sine påstand om, hvor store skader kvælstof kan afstedkomme, her som fuldskalaforsøg. Ligeledes har jeg en forhåbning om, at SM vil tilbagevise min påstand om, at han er en politisk forsker, når denne enorme udledning får de udfald, som han forleden påstod hos Clement Kjersgaard, naturligvis i et 4000/324-forhold. Og til sidst vil jeg kun glæde mig over, at Region Midtjylland kan få ryddet op ved Høfte 42, nu med Aarhus universitet som enesponsor.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.