Kæmpe sejr at landmænd får støtte tilbage

Danske landmænd får deres retmæssige støtte for lysåbne arealer tilbage – også de, som ikke har søgt, og dermed mener Bæredygtigt Landbrug, at det er slået fast, at NaturErhvervstyrelsens praksis med at trække støtte for arealer med flere lovlige anvendelser har været ulovlig.

nikolaj1web

NaturErhvervstyrelsen har den 19. april 2016 offentliggjort en længe ventet nyhed om de lysåbne og rekreative arealer, der indebærer, at mange danske landmænd skal have penge retur efter NaturErhvervstyrelsen i årevis har fratrukket støtte for arealerne uden at have hjemmel til det.

Slutresultatet er ikke til at tage fejl af: Danske landmænd får deres retmæssige støtte, betalingsrettigheder, m.v. for de omhandlede arealer tilbage. Trods det slidsomme tovtrækkeri skal NaturErhvervstyrelsen have ros for i sidste ende at finde den rigtige løsning, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

Klik her for at læse hele pressemeddelelsen fra NaturErhvervstyrelsen på styrelsens hjemmeside

Muligheden for at få den retmæssige støtte omhandler ikke kun landmænd, der har søgt, men alle landmænd, der har haft de pågældende arealer.

Det er en kæmpe sejr, at NaturErhvervstyrelsen nu fuldt ud anerkender, at alle landmænd – også dem, der ikke har ansøgt – får muligheden for at få deres retmæssige støtte”,siger chefjurist hos Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz.

”Vi har hele tiden påpeget, at landmænd, der i god tro indretter sig på NaturErhvervstyrelsens ulovlige praksis, er støtteberettigede på lige fod med de landmænd, der har søgt og i øvrigt alle har fået afslag”, tilføjer han.

Sagen begyndte med en enkelt landmand i form af Jørgen Mølhus Jørgensen, som nægtede at opgive sit lysåbne areal for år 2014. Bæredygtigt Landbrug gik ind i sagen, og i foråret 2015 fik Jørgen Mølhus Jørgensen sin støtte, om end begrundelsen blev kritiseret af Bæredygtigt Landbrug.

Efterfølgende i sommeren 2015 faldt der afgørelse i Demmer-sagen ved EU-Domstolen. Dette gjorde tilsyneladende et stærkere indtryk på NaturErhvervstyrelsen, der endelig satte spørgsmålstegn ved sin egen praksis. NaturErhvervstyrelsen valgte herefter at genoptage faktiske afgørelser. Dermed havde styrelsen ikke til sinds at imødekomme de mange landmænd, som havde indstillet sig på den ulovlige retspraksis. Også dette blev kritiseret indgående af Bæredygtigt Landbrug.

”Dagens nyhed er lig med tilbagebetaling til danske landmænd i millionklassen. Forhåbentlig har vores sejr også en præventiv effekt, når vi en anden gang advarer mod en betænkelig eller ulovlig praksis”, siger BL’s chefjurist og fortsætter:

”Vi er gået af mange mere eller mindre charmerende omveje, og vi havde endda varmet op til et slag i retssalene. Det udebliver formentlig, når sagen nu endelig ser ud til at få det rette udfald. Det eneste, der fortsat mangler, er, at NaturErhvervstyrelsen indrømmer, at EU-Domstolens dom C-61/09 fra oktober 2010 fastlægger retstilstanden, og Demmer-dommen alene er en gentagelsesdom”.

For de, som er interesserede i den dybere jura om lysåbne arealer, kan henvises til chefjuristens netop udgivne artikel i det juridiske tidsskrift ”Tidsskrift for Landbrugsret” (TfL 2016.1), der bl.a. angår kriterierne for, at arealer er berettiget til landbrugsstøtte. Gengivelse sker med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S.

Læs også om samme emne: 

NaturErhvervstyrelsen er skadevolder, danske landmænd er skadelidte

NaturErhvervstyrelsen genoptager arealsager efter juridisk pres fra BL

Det kan svare sig at klage over manglende landbrugsstøtte

Landmand vinder over NaturErhvervstyrelsen – nu udskydes udbetaling af landbrugsstøtten

Naturstyrelsen trækker arealer efter pres fra BL

Jørgen Mølhus får fuldt medhold i kamp om lysåbne arealer

Sejr til landmand: Lysåbent areal er landbrugsareal

Landmand vandt over NaturErhvervstyrelsen i strid om lysåbne arealer

NaturErhvervstyrelsen går sidelæns i sag om lysåbne arealer

Landmand nægtes arealstøtte for lysåbent areal for fjerde år i træk 

EU har godkendt, at natur kan få landbrugsstøtte

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept statistics cookies to watch this video.