Faglighed under politisk pres

L&F på Axelborg har forladt fagligheden, når de melder ud, at mere økologi kan reducere kvælstofudvaskningen

flemming-fuglede-til-gf

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand

Et farvel til fagligheden kan forhindre, at Danmark når i mål i forhold til en bæredygtig landbrugsproduktion.

For at nå det mål, er det vigtigt hele tiden at holde fagligheden i højsædet, også når det gælder de hellige køer som f.eks. økologi. Men det kniber.

 

Markant udvaskning

Det er også sådan, at intensiv jordbearbejdning med harvning og pløjning betyder, at risikoen for kvælstof-udvaskning forøges. Økologerne må i modsætning til deres konventionelle kolleger harve og pløje i efteråret forud for såning af forårsafgrøder, selvom vi fra undersøgelser ved, at det medfører større kvælstof-udvaskning.

Det er jo netop derfor, man har indført regler for jordbearbejdning i forhold til konventionelle landbrug. Men økologer må alligevel pløje deres fodergræsmarker op i efteråret, velvidende at det giver voldsom risiko for kvælstofudvaskning. Et konkret eksempel er, at en vestjysk økologisk kvægbonde på sandjord pløjer sin kløvergræsmark i efteråret, sår vinterhvede derefter og gøder den med 65 tons konventionel svinegylle. Her bliver resultatet en markant udvaskning på den lette jord. Der er tale om et konkret eksempel, som måske synes lille i den store helhed – men det er jo de enkelte handlinger, der giver det samlede billede.

Svensk forskning

I svenske forsøg finder man størst udvaskning fra et økologisk dyrkningssystem og mindst fra konventionel dyrkning uden husdyrgødning.

Hvis man samtidig tager hensyn til, at udbytterne oftest er betydeligt lavere ved økologisk produktion, bliver tabet pr. produceret enhed betydelig større fra de økologiske marker. Tre svenske professorer og en lektor på den svenske landbohøjskole H. Kirchmann, L. Bergstrøm, T. Kätterer og Andersson påpegede i 2014 i ”Den ekologiska drömmen” således, at det, man reelt skal fokusere på, er udvaskningen pr. mængde produceret mad. Desto bedre og mere effektiv produktion på de dyrkede jorde er, desto mere natur bliver der plads til.

Axelborg ude af trit med fagligheden

På den baggrund er det helt klart, at L&F på Axelborg har forladt fagligheden, når de melder ud, at mere økologi kan reducere kvælstofudvaskningen. Vi må håbe, at SEGES – sådan som direktørerne for de lokale rådgivningscentre anbefaler – må blive helt fri af Axelborg, så SEGES bliver fri fra politiserende ordrer. Axelborg er ikke de dygtige fagfolk i Skejby værdige, når de tillader, at så ufaglig propaganda blive blæst ud fra københavner-siloen. Fagligheden må og skal være i højsædet – også selvom den strider mod forudfattede meninger.

 

Større udvaskning fra økologien

Flere, herunder nu også Landbrug & Fødevarer (L&F), fremhæver, at økologi kan reducere kvælstofudvaskningen. Det er fagligt forkert. Udvaskningen af kvælstof er generelt større fra økologiske brug sammenlignet med konventionelle brug.

En vigtig forklaring er, at udvaskningen af kvælstof ved anvendelse af organiske kvælstofgødninger er større i forhold til anvendelse af handelsgødning. I økologisk landbrug må man udelukkende anvende organisk gødning, også fra ikke-økologiske brug. På konventionelle bedrifter afpasses gødskningen med handelsgødning, hvilket kan bidrage til at sikre en optimal udnyttelse af den organiske gødning. 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.