600 landmænd samlet til generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug

Landbrugspakken blev fejret med fadøl og snitter, for champagnen forblev på køl efter den hetz, der i weekenden førte til, at Eva Kjer Hansen trådte tilbage som miljø- og fødevareminister. Tirsdag den 1. marts var der generalforsamling i Bæredygtigt Landbrug.

overbliksbillede-generalforsamling-2016

Der var en god stemning, som der gerne er, når bønder mødes, ved opstarten af generalforsamlingen i Bæredygtigt Landbrug på Bygholm Landbrugsskole i Horsens. Deltagerne hyggede sig og snakkede ved bordene – og landbrugspakken blev fejret med snitter og fadøl. Efter den hyggeligt opstart bød eftermiddagen på et fagligt indlæg omkring de målrettede virkemidler i landbrugspakken, og der blev også tid til en god debat.

Seniorforsker Charlotte Kjærgaard, Århus Universitet, holdt oplæg om sin forskning, hvor hun arbejder på at finde effektive virkemidler til reduktion af N og P.

Stederne skal vælges med omhu, hvis man har effekter i forvejen, skal man ikke lave en indsats – der er steder, hvor der er en 90 procents reduktion i forvejen, og her er det jo ikke nødvendigt.

Hun understregede, at arealeffektiviteten ved minivådområder er meget stor. 3 hektar minivådområder kan rense drænvandet på et opland på 300 hektar.

Charlotte Kjærgaard udtaler sig kun om det hun forsker i – det synes hun alle er bedst tjent med, understregede hun gang på gang og fortalte, at man kan skabe robuste landskaber ved at lægge vådområder og minivådområder ud, hvorved man kan kompensere for en eventuel udledning og merudledning. Hendes institut har den bundne opgave at sige, hvor man kan reducere, hvis der er behov for det.

Hun vil arbejde videre på at forstå og påvise, at der visse steder, hvor der er spildevandsudledninger og udledninger fra staldanlæg der øger udledningen. Hun understregede, at hvis hun var landmand ville hun også interessere sig for hvor vandet kommer fra.

Politikerbesøg
Mette Bock gav et stort cado til Bæredygtigt Landbrug . Uden BLs indsats var det meget betydningsfulde paradigmeskifte ikke kommet endnu.

”I har været med til at skaffe fakta frem”, sagde Mette Bock, Liberal Alliance før hun gik over til at gennemgå den sidste tids politiske tumult.

Fremadrettet bad hun BL’s medlemmer om på markniveau at måle, fotografere og dokumentere. Og til organisationen fortalte hun, at man fremadrettet skal komme med saglige, faktabaserede konstruktive forslag til den udvikling, vi står overfor.

Klokken 16.00 gik Flemming Fuglede Jørgensen på talerstolen for at fremlægge sin beretning.
Du kan læse hele beretningen ved at klikke på linket herunder:

Formandens beretning 2016: Paradigmeskifte i gennembruddets år.

Efter formandsberetningen blev den officielle del af generalforsamlingen gennemført, efterfulgt af en god og levende debat, hvor der over en bred kam blev vist opbakning til forenings arbejde. Her er et udpluk af, hvad der blev sagt i løbet af debatten.

Henrik Mortensen, Danske Svineproducenter:
“Vi har brug for at kunne måles på fakta – hvad enten vi er i stalden eller i marken. Tak for samarbejde – det fortsætter vi med.” 

Henning Nielsen, medlem fra Bramming
“Vi skal pege indad – hvad med vore andelsselskaber – det er os der ejer dem – de vil lave vækst i udlandet for vores penge. ” 
Henning Nielsen opfordrede alle danske landmænd til at melde sig ud af L&F

Povl Blak Bojer, landmanden, der vandt over staten under randzonesagen i Holstebro:
“Tak for støtten i retssagen. Uden jer var det slet ikke gået. Vi er lidt godt tilpas – det er gået godt. Men vi må fortsætte.”
Povl Blak  Bojer understrege, at der kun skal laves indsatser mod kvælstof, hvor der er noget at komme efter, ellers nytter det ikke noget. Vi må derfor måle, måle og måle.

Mette Bock, landbrugsordfører Liberal Alliance
“Forskerne vil altid slås og ser virkeligheden ud fra spidse vinkler og hver deres felt. Når de har talt, skal vi politikere turde træffe beslutningerne alligevel.”

Flemming Fuglede, formand Bæredygtigt Landbrug:
“Vi må bevise med den pakke, at det er en anden virkelighed vi lever i fremadrettet. Derfor er det vigtigt at måle, måle og måle.”

Bent Knudsen, medlem af Bæredygtigt Landbrug:
“Mette Bock – du nyder meget stor respekt.”
Bent Knudsen sagde videre, at man har brugt Aarhus Universitet som enerådgivere, og han fortsatte: “Hvorfor får man ikke en second opinion fra andre forskere. Jeg mener forskerne er inhabile som eneste rådgivere – prøv at få nogle uvildige vurderinger.”

Mete Bock svarede:
“Noget af den myndighedsbetjening skal udliciteres – det kan være noget af det som LA bringer på banen. Så man ikke kun køber sig til rådgivning et sted fra. I får ikke forskerne til at blive enige, men vi skal være kritiske overfor både forskere og medier.”

Jens Peter Aggesen, Agerskovgruppen:
Jens Peter Aggesen fortalte, at den økonomiske situation er meget alvorlig, og at mange landbrug lukker.
Han slog også fast, at bidragssatserne er meget høje, og så kom han med en opfordring til Bæredygtigt Landbrug:
“Hvad med, at BL også laver rådgivningsvirksomhed – det kunne gøres mere effektivt end det sker nu.”

Henning Nielsen, Bramming:
“Den økonomiske situation er alvorlig. Der går 100 vis af gode landbrug konkurs.”

Hans Sønderby, advokat for Bæredygtigt Landbrug:
Forskerne skal blive ved deres område. Nitratdirektivet var blevet overtrådt, hvis ikke de danske landmænd havde fået mere gødning. Vandrammedirektivet regulerer ikke gødning – ligegyldigt hvad en professor i hav eller andet påstår. Og det er noget sludder, at påstå at Vandrammedirektivet ikke kan overholdes i 2027 på grund af landbrugspakken. Og så opfordrede advokaten til, at lave en videnbog om forsker-fejludsagn i den sidste tids mediedebat.

Jens Flarup, maskinhandler:
“Maskinhandlerne følger jer og rammes også af de dårlige forhold for landbruget, så vi støtter jeres kamp.”

En god aftale for miljøet
Erling Bonnesen, Venstre, sluttede dagen af med at fortælle om sin opfattelse af landbrugspakken og forløbet. Han glædede sig over, at landbruget atter var på dagsordenen og understregede, at landbrugspakken er en god aftale også for miljøet.

Også han måtte erkende, at mens pakken var et både og, er debatten blevet til et enten eller. Han rådede de tilstedeværende til at blive ved med at debattere med saglighed, fair debattone og mange målinger.

”Vi har vundet første halvleg, nu gælder det anden,” sagde Bonnesen om det meget opfølgningsarbejde, der ligger omkring bl.a. den målrettede regulering. Og han opfordrede til at man var klædt godt fagligt på lokalt omkring de enkelte vandløb, så alle vandløb blev klassificeret og oprenset rigtigt.

BL er en problemknuser
Som afslutning på generalforsamlingen kom Flemming Fuglede Jørgensen med en opsang til deltagerne, før turen igen gik hjemad.

”BL´s generalforsamling lakker nu mod enden, hvert år i vores 5 årige eksistens har accelereret med begivenheder. Vi har nu bevist at en faglig velfunderet organisation ikke kan undværes i erhvervet.

Vi er blevet den problemknuser, der er brug for, hvis Danmark skal have et velfungerende landbrugserhverv. Dette billede er lavet for flere år siden, vi har i BL mere end overholdt hvad vi lovede, nemlig at vi vil skaffe danske landmænd et paradigme skifte, et paradigmeskifte der giver landmænd produktionsmuligheder efter reelle målinger i stedet for computersystemer, der bygger på begrænsninger.

Tilbage står nu at overbevise forskerne om, at de mange milliarder de indtil nu har brugt på deres begrænsende systemer, nu skal nytænkes med smart farming-løsninger. Det handler om at regulere det enkelte landbrug efter dets faktiske kvælstofudledning, frem for, som i dag, kun at sætte grænser for, hvor meget kvælstof landmanden må gødske sine marker med. Den form for målrettet regulering som landbrugspakken lægger op til, vil give landmændene mulighed for at optimere gødskningen langt bedre uden en øget miljøbelastning og motivere til udvikling af ny teknologi og systemløsninger, der kan eksporteres.

Det kan blive et kæmpe marked for Danmark, og landbrugspakken er en forudsætning for den udvikling. Det burde vi tale om, i stedet for en strid om en regnemetode, som ikke vil få den store betydning.

Hvis I medlemmer vil det, så har vi i BL nu en historisk mulighed for at vende udviklingen for landbrugserhvervet, ikke blot i Danmark, men også i de mange lande hvor den grønne mangehovedede drage stikker hovederne frem. Katastrofe-industrien som de mange grønne organisationer bruger for at skræmme befolkningerne skal nu stoppes.

I medlemmer i BL har ydet os i ledelsen en fantastisk opbakning. I er kommet, når vi har kaldt, og I er blevet stående, når andre har mistænkelig – og nedgjort jer. Med sådan en opbakning og korpsånd flytter 4000 mennesker bjerge. Vi fortsætter i 2016 hvor vi slap i 15.

Den danske nation fortjener et landbrug med vilje og evner.

Tak fordi I kom”

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.