Bæredygtigt Landbrug opfordrer til at respektere høringsfrist

Bæredygtigt Landbrug opfordrer til, at sagsbehandlingen af gødningssagen bliver så korrekt som muligt, også selvom det betyder, at gødningsloven bliver udsat i kort tid.

alfred-tværsig-olesen

Opfordringen kommer efter Miljø- og Fødevareudvalget har afgivet en betænkning omkring udformningen af gødningsloven, da loven kan blive vedtaget, inden udvalget har haft mulighed for at se det fulde datagrundlag bag loven.

Den 4. februar skrev Miljø- og Fødevareudvalget en betænkning, hvor udvalget finder det ”meget problematisk”, at de ikke får set den stratetiske miljøvurdering, høringssvar og høringsnotat før udvalget skal afgive sin betænkning i forbindelse med ”Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.”

Hos Bæredygtigt Landbrug deler bestyrelsesmedlem Alfred Tværsig Olesen denne bekymring. Han ser gerne, at reglerne følges til punkt og prikke, så der ikke efterfølgende opstår tvivl om lovens gyldighed.

” Det er almindelig respekt, at når man indbyder til en høring, så skal høringsfristen selvfølgelig være afsluttet, inden man kan behandle sagen. Det er man nødt til, og det skal man gøre, rent fagligt. Og det ville vi også selv ønske, hvis det var os, der følte, at der skete en forandring på noget, som vi ikke brød os om. Så ville vi også respekteres. ”

Vil en mindre udsættelse af den endelige vedtagelse af loven få nogen betydning for, om landmændene får deres gødning i 2016?

”Det tror jeg ikke, det gør. Og det er jo nu engang sådan, at man jo først begynder at tilføre gødning i løbet af tre uger til en måned fra nu af, og det er også sådan, at den sidste gødning jo først bliver tildelt hen i juni måned, og derfor får det ingen betydning. Modsat, så synes jeg det er vigtigt, at det grundlag, vi får tildelt gødning på, er veldokumenteret, fordi, vi har dokumentationen for, at det ikke påvirker miljøet, ” siger Alfred Tværsig Olesen og fortsætter:

”Vi kan kun tilskynde, at tingene bliver gjort korrekt, også selvom det betyder, at gødningsloven bliver udsat i kort tid. Vi vil gerne have grundighed – vi står selv for grundighed – så det skal selvfølgelig respekteres. ”

Hos Bæredygtigt Landbrug er man ikke bekymrede for udfaldet af udsættelsen af den endelige gødningslov. Bekymringen drejer sig ifølge Alfred Tværsig Olesen kun om, at man ønsker loven gennemført korrekt.

”Hvis vi har en bekymring, så er det kun en proces-bekymring. Der skal ikke stå tvivl i sagsbehandlingen om, at sagsbehandlingen er overholdt. Sagen er så klokkeklar for os, at den skal køres fuldstændig rent igennem. Der ligger intet fordækt i det. Intet. Vi har al dokumentation for miljøpåvirkning og så videre, så derfor fortjener fakta virkelig at komme frem. ”

Alfred Tværsig Olesen fortæller, at der under gødningssagen i Vestre Landsret kom nye fakta på bordet i forhold til kvælstofbelastningen fra landbruget. Fakta, der i nogle tilfælde har været gemt af vejen i mange år. Fakta, som han tilskynder til kommer til både offentlighedens og Miljø- og Fødevareudvalgets kendskab.

”Man sagde frem til gødningssagen i Viborg, at udvaskningen var på 33 kg N ved tildeling af 100 kg N til marken. Der har vi jo efterfølgende set en masse faktisk forsøgsmateriale, der har været hemmeligholdt, som nu har afsløret, at det tal svarer slet ikke til virkeligheden. Og derfor, så synes jeg kun det er i alles interesse, at det kommer frem. ”

Klik her for at læse hele betænkningen fra Miljø- og Fødevareudvaldet

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.