Landmænd skal dokumentere oversvømmelser

Mange landmænd mister hvert år indtjening for store summer på grund af oversvømmede marker. Hvis oversvømmelserne skyldes manglende vandløbsvedligehold er det vigtigt, at landmændene sikrer sig god dokumentation, hvis de skal have erstatning fra kommunen.

mads-toft11000

Den 4. november 2015 udsendte miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen et hyrdebrev til landets kommuner. Af hyrdebrevet fremgår det, at vandløbsvedligeholdelse er kommunernes ansvar og kommunerne skal sikre, at vandet kan ledes væk for at undgå oversvømmede marker.

Mens nogle kommuner, som følge af hyrdebrevet, fik gang i oprensningen er der stadig kommuner, der endnu ikke er kommet i gang i vandløbene. Og det kan ifølge Maiken Bak Jensen, jurist i Bæredygtigt Landbrug, vise sig, at blive en dyr affære for de kommuner, der ikke overholder loven.

”Når vandet ikke kan komme væk fra markerne, så er den logiske konsekvens, at landmændene ikke kan foretage markarbejde og afgrøderne drukner”, udtaler Maiken Bak Jensen, og fortsætter: 

”Det er erstatningspådragende ikke at opfylde vandløbslovens krav, og med ministerens hyrdebrev står forpligtelsen klokkeklar”.

Landmanden har bevisbyrden
Hun opfordrer derfor berørte landmænd til allerede nu at forberede en eventuel vandløbssag, der kan ende ved domstolene med krav om erstatning.

”Det er efter almindelige erstatningsretlige principper den erstatningssøgende, der har bevisbyrden. Det er derfor vigtigt at have dokumentationen i orden inden en erstatningssag indledes, ” forklarer Maiken Bak Jensen.

Hvis man som landmand har problemer med afvandingen til et offentligt vandløb, hvor kommunen ikke har foretaget den pligtige vedligeholdelse, lyder opfordringen fra juristen, at man skal indsamle dokumentation for kommunens manglende vandløbsvedligeholdelse allerede inden man overvejer at søge erstatning.

Hold presset på kommunen
”Start med at gøre kommunen opmærksom på problemet. Det kan jo være, at kommunen har overset behovet for vedligehold. Det bør gøres via e-mail, så det i en kommende erstatningssag kan dokumenteres, at kommunen faktisk er blevet gjort opmærksom på problemet, ” udtaler Maiken Bak Jensen og understreger, at det er afgørende, at man som landmand får indsamlet beviser og bliver ved med at gøre kommunen opmærksom på problemerne.

”Det er ikke nok at have ret, du skal i sidste ende også kunne få ret. I den forbindelse er beviser, dialog og kommunikation med kommunen altafgørende. Mange sager kan hurtigt tabes, fordi der ikke er beviser nok, og tiden går hurtigt. Sørg derfor hele tiden for at gemme e-mails, billeder og videofilm. Beviser er en afgørende nøgle, hvis man en dag skal for en dommer for at kræve erstatning for sine vandlidende arealer”, slutter Maiken Bak Jensen.

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.