Advokat: Der er hverken forlig eller studehandel

Udtalelse af Hans Sønderby Christensen, advokat for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug i anledning af, at flere medier skriver om en studehandel mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug og henviser til et brev fra departementschefen:

hans_sonderby

Af Hans Sønderby Christensen, advokat BL

”Da et egentligt forlig om grødeskæringsinstruksen ville skulle indgås af mig som repræsentant for BL, er jeg førstehåndsvidne, og kan bekræfte, at der ikke blev indgået et egentligt forlig.

Det eneste “forlig” der blev indgået var at stille sagen i bero så BL kunne – og fortsat kan – se tiden an indtil det vil vise sig, om der sker den nødvendige oprensning. Det er præcist det Departementschefen sigter til. 

Der opstod en processuel enighed mellem parterne om det umiddelbart forestående processuelle forløb, som i en rask vending i daglig tale godt kan kaldes en slags “forlig” akkurat som departementschefen gør det. Vi skulle ikke bruge 3 dage i VL på retlig interesse ultimo oktober. Det skal altså ses i den kontekst jeg her beskriver som en enighed mellem parterne om at stille i bero 8 dage før det berammede retsmøde i Vestre Landsret. Landsretten skulle jo have besked om, hvorvidt det 3 dage lange berammede retsmøde skulle gennemføres eller ej. Derfor beder Departementschefen om hurtigt svar. Fuldt forståeligt.

Men det er absolut ikke et forlig i den betydning som det forsøges udlagt af landbrugsmodstanderne i medierne. Sagen verserer stadig, og retsmødet på tre dage om retlig interesse kan hele tiden poppe op igen,”, siger advokat Hans Sønderby Christensen og tilføjer:

Ingen af os involverede er journalister, og åbenbart behøver man som journalist ikke sætte sig ind i stoffet, før man konkluderer på den kloge departementschefs ord. Det er et helt urimeligt misbrug af den kloge departementschefs ord.”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.