Aukens brændemærkning taber igen til EU-retten og BL

Ida Auken og hendes brændemærkning af BL siden randzoneloven fra 2012 har tabt slaget til BL og EU-retten. Det kan selv den mest injurierende brændemærkning ikke ændre på, mener advokat Hans Sønderby Christensen.

soenderby

Af Hans Sønderby Christensen, advokat for Bæredygtigt Landbrug

Grødeskæringsinstruksens indhold strider mod EU-retten. Det skyldes, at den har som sit sigte at reducere grødeskæringen og at begrunde fagligt, hvorfor danske landbrugsvandløb skal klassificeres som naturlige og ikke som væsentligt modificerede, selvom klassificeringen som naturlige ødelægger dræningen og jordens frugtbarhed, som beskyttes af EU-retten. BL har taget et nødvendigt opgør med denne retsstridige forvaltning, og hvis der indgås et forlig i form af en nødvendig og effektiv oprensning, vil BL også her forlade kamppladsen som faglig og juridisk vinder. Den tidligere regering måtte allerede i april 2014 opgive det EU-stridige indsatskrav om reduceret og ophørt grødeskæring i vandplanerne.

Den frifindende randzonedom i forhold til Povl og Christian Blak Bojer ved retten i Holstebro var også reelt en dom over Ida Aukens beslutning om at brændemærke BL. Dommen bekræfter, at det var en retsstridig handling som den daværende miljøminister begik, da hun i 2013 besluttede at udelukke BL fra de bonede gulve. Med stigmatiserende og injurierende påstande fastslog hun, at BL ikke kunne få samme behandling som Danmarks Naturfredningsforening, og derfor ikke sidde med ved de forhandlinger og inspirationsevents som hun holdt, fordi BL’s formand ikke overholdt landets love. Hun sigtede til randzoneloven.

I 2015 afsagdes så dommen, hvorefter randzoneloven ikke kunne håndhæves over for Povl og Christian Blak Bojer. Tiltalen mod Flemming Fuglede blev derpå frafaldet, og loven er nu ophævet. Han er med andre ord en uskyldig mand. Han har ikke brudt en lovlig lov, men brugt sin sunde fornuft.

Det vil sige, at den beslutning som Ida Auken traf, da hun som minister – uden videre – udelukkede BL fra at deltage på lige fod med DN, er indlysende retsstridig. Den blev truffet med navns nævnelse og udhængning i fuld offentlighed – uden høring, uden en valid begrundelse, jf. Forvaltningsloven.

Juridisk er den tidligere ministers ord derfor på gyngende grund, når hun i dag beskylder BL for at løbe med halve vinde og være rabiate.

Helt enkelt er Eva Kjer Hansen tvunget til at lytte til BL’s faglige argumenter. Det skyldes, at BL har undersøgt både det juridiske og faglige grundlag for den eksisterende grødeskæring, randzoner og gødningsnormer, og at BL derfor står med stærke faglige og juridiske argumenter. Grødeskæringsinstruksen fra 2007 er et eksempel på en regulering på Naturstyrelsens hjemmeside, som efter BL’s vurdering er retsstridig, da den har som sigte at reducere grødeskæringen. Den er derudover blevet brugt som fagligt alibi for at undgå at klassificere de danske landbrugsvandløb som væsentligt modificerede. De er derfor – i strid med direktivet – blevet klassificeret til god økologisk status.

Naturligvis er ministeren tvunget til at lytte til, at implementeringen af vandrammedirektivet ikke foregår korrekt. Det skal ministeren ud fra det almindelige saglighedskrav, som er gældende i forvaltningen.

Populistisk brændemærkning kan ikke ændre et EU-nederlag til sejr for Ida Auken.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen