Aktion grødeskæring

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug (BL) følger udviklingen i de danske vandløb tæt. I forligsdrøftelserne med Kammeradvokaten i den såkaldte Grødeskæringssag for Vestre Landsret er det et ufravigeligt krav for BL, at der sker en oprensning af vandløbene.

flemming-fuglede-joergensen-top

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand

BL vil nemlig kun forlige Grødeskæringssagen mod, at der sker effektiv oprensning. Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen påpegede kravet om grødeskæring i sit hyrdebrev først i november måned.

Det er her, at alle danske landmænd også har en rolle at spille. De skal påpege, hvis oprensningen i vandløbene ikke er i orden. Alle kommunalbestyrelser, alle forvaltninger, alle biologer i kommunerne og alle medarbejdere i Naturstyrelsen skal mødes med krav om oprensning, for det er det, der står i vandløbsloven og det er det ministeren, har skrevet i sit hyrdebrev. Ministeren fastslår i sit hyrdebrev, at der skal ske oprensning, så landmænd ikke lider tab som følge af forsumpning. Men mange steder mødes oprensningskravet af kommunalt ansatte medarbejdere, der ikke følger hyrdebrevet og ikke foretager den fornødne oprensning. Det må ændres.

Det haster mere end nogensinde før, hvis det skal nås inden den kommende vækstsæson. Hyrdebrevet evner kun at skabe værdi for landmændene, hvis de påberåber sig det. Det er derfor helt nødvendigt, at landmændene rent faktisk også henviser til hyrdebrevet, hvis der ikke sker tilstrækkelig oprensning. Vi har allerede mange eksempler på, at der er sket oprensning direkte foranlediget af hyrdebrevet. Men vi kan også se mange steder, hvor det kniber med oprensningen, og hvor vandet stuver sammen i drænrørene. Den situation er ikke lovlig og den situation kan samfundet ikke være bekendt.

60 procent af dansk produktionsjord er drænet. Det har landmændene været nødt til for at kunne producere og dermed skabe tilstrækkelig værdi til et velfærdssamfund. Men med den manglende grødeskæring og oprensning af vandløb fungerer drænene ikke efter hensigten, idet vandløbenes vandføringsevne begrænses stærkt. Derfor skal der råbes vagt i gevær nu, så grødeskæring og oprensning kommer i gang. Hvis det mod forventning ikke sker, hører BL gerne fra berørte landmænd, så vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.