NaturErhvervstyrelsen er skadevolder, danske landmænd er skadelidte

Nikolaj Schulz kalder det ”lodret sludder”, når NaturErhvervstyrelsen melder ud, at arealstøtten er tabt for landmænd, der har fulgt styrelsens urigtige vejledning. Chefjuristen vurderer, at de berørte landmænd har ret til erstatning, da NAER har tilsidesat EU-retten på området.

nikolaj1web

Enhedschef Lotte Dige Toft i NaturErhvervstyrelsen er på Effektivt Landbrugs hjemmeside, i forbindelse med sagen omkring styrelsens ulovlige praksis omkring manglende støtteudbetaling for arealstøtte til blandt andet lysåbne arealer i skov, citeteret for at sige, at de berørte landmænd ikke kan få tilbagebetalt støtte, hvis de har fulgt NAERs anvisninger.

For at få genoptaget deres sager skal landmændene have søgt landbrugsstøtte, da det på grund af statsstøtteregler ikke er muligt at kompensere de landmænd, som i tråd med vores daværende anbefalinger, undlod at søge om landbrugsstøtte”, ” lød det således fra Lotte Dige Toft i Effektivt Landbrug.

Det udsagn kalder Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug for ”lodret sludder”.

”NaturErhvervstyrelsens udtalelser er lodret sludder. At snyde sine egne borgere for EU-midler kan aldrig blive statsstøtte, så er den vist ikke meget længere. EU-Domstolens har dog en fast praksis for, hvornår staten er erstatningsansvarlig for tab, som er forvoldt borgerne på grund af tilsidesættelse af EU-retten, hvilket jo netop er kernen i denne sag, ” lyder det fra Nikolaj Schulz, og han uddyber sit udsagn med, at den faste praksis indebærer, at skadelidte borgere har en ret til erstatning, når tre betingelser er opfyldt.

Det drejer sig om følgende tre forhold:

1)      Den EU-retlige bestemmelse har til formål at tillægge borgerne rettigheder

2)      Tilsidesættelsen er tilstrækkeligt kvalificeret

3)      Der skal være årsagsforbindelse mellem tilsidesættelsen og borgernes tab

”Nr. 1 og 2, siger sådan set bare, at EU-retten skal være tilsidesat, og tilsidesættelsen skal ikke være bagateller eller betydningsløse småting. Nr. 3 er et af elementerne i klassisk erstatningsret og det indebærer, at der skal være sammenhæng mellem skaden og den udviste adfærd, ” forklarer Nikolaj Schulz og fortsætter:

”I denne sag er EU-retten tilsidesat. Den manglende udbetaling af den retmæssige landbrugsstøtte er ikke en bagatel. Der er samtidig direkte sammenhæng mellem adfærden, der er fastholdelse af den ulovlige praksis, og skaden, der er den manglende udbetaling af den retmæssige landbrugsstøtte. ”

Ifølge Nikolaj Schulz må medlemsstaterne i øvrigt ikke opstille strengere betingelser end de forhold, der er anført ovenfor, og derfor går chefjuristen i rette med udsagnet fra Lotte Dige Toft.

”Det er helt utvivlsomt, at danske landmænd har ret til erstatning. Dette kan aldrig alene angå formelle afgørelser, men omfatter alle landmænd, der i god tro har indrettet sig på den ulovlige praksis. ”

Ifølge Nikolaj Schulz opfordrer Bæredygtigt Landbrug til, at der iværksættes en fuldt ud dækkende frit lejde ordning, der angår alle landmænd, der er blevet berørt af den ulovlige praksis, uanset om der er truffet afgørelse eller ej. Det vil utvivlsomt spare mange unødvendige retssager, lyder vurderingen fra chefjuristen.

Læs også artiklen: Ikke alle landmænd kan få sager genoptaget på effektivtlandbrug.landbrugsnet.dk

Af Nikolaj Schulz, nsc@baeredygtigtlandbrug.dk og JTI

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.