Landmand vinder over NaturErhvervstyrelsen – nu udskydes udbetaling af landbrugsstøtten

I foråret 2015 vandt landmanden Jørgen Mølhus Jørgensen over NaturErhvervstyrelsen i en retssag om, hvorvidt lysåbne arealer er støtteberettigede. Men til trods for sejren, har den nordjyske landmand endnu ikke fået sin støtte for 2015, og chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, er fortørnet over, at landmanden er blevet offer for rod i systemerne.

jørgen-jørgensen-mark-lysåben-hjemmeside

Jørgen Mølhus Jørgensen, landmand i Vrå, vandt klokkeklart over NaturErhvervstyrelsen i foråret 2015 med hjælp fra Bæredygtigt Landbrug i en sag om lysåbne arealer. NaturErhvervstyrelsen måtte sande, at lysåbne arealer i skov er fuldt ud støtteberettigede, når der er landbrugsaktivitet på arealet. NaturErhvervstyrelsen genoptog årene fra 2011 og frem, og Jørgen Mølhus Jørgensen har da også modtaget sin støtte for disse år.

Nu er Jørgen Mølhus Jørgensen imidlertid igen havnet i en ufrivillig tango med NaturErhvervstyrelsen. Denne gang kan han ikke få udbetalt sin støtte for 2015. Årsagen til den manglende udbetaling skal formentlig findes i teknikaliteter hos NaturErhvervstyrelsen, idet Jørgen Mølhus Jørgensen vandt sagen med de lysåbne arealer, så betalingsrettigheder for årene 2011-2014 formentlig skal genberegnes.

”Det er meget mærkeligt for jeg har jo ikke ændret på mine arealer de sidste mange år, så jeg forstår ikke hvorfor NaturErhvervstyrelsen tilbageholder min støtte”, siger Jørgen Mølhus Jørgensen.

Støtten skulle være genberegnet hurtigere
Ifølge Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, burde NaturErhvervstyrelsen have genberegnet støtten allerede i foråret, da sagen om de lysåbne arealer blev vundet, hvilket har betydet, at NaturErhvervstyrelsen er bagud med Jørgen Mølhus Jørgensens ansøgning for 2015.

”Det er absurd, at den praktiske konsekvens, når landmanden vinder over systemet, bliver, at den fremtidige støtte ikke udbetales til tiden. Når systemet taber en principiel sag som sagen om de lysåbne arealer er, så skal sagen straks bringes i orden, og det indebærer bl.a., at få betalingsrettighederne genberegnet”, siger chefjurist Nikolaj Schulz.

Urimeligt at der ikke er styr på tingene
Nikolaj Schulz mener ikke det kan være rigtigt, at en landmand skal lide under at en offentlig myndighed ikke har styr på deres IT-systemer, og opfordrer til, at man fra NaturErhvervstyrelsen udviser større fleksibilitet og vilje til at hjælpe landmanden, der står med et stort økonomisk problem.

”Det er åbenlyst, at danske landmænd ikke skal lide under teknikaliteter og genberegninger i et IT-system, der har til hovedformål at tjene EU’s revisionslup”, udtaler chefjuristen, og fortsætter: ”Når NaturErhvervstyrelsen kan konstatere, at en landmand har ret til støtte og betingelserne er i orden, og det eneste, der mangler er tekniske genberegninger, så burde NaturErhvervstyrelsen udbetale støtten aconto af de danske statsfinanser. Når genberegningen er gennemført så kan EU-støtten overføres til mellemregningskontoen. Det er absurd, at danske landmænd skal lide under NaturErhvervstyrelsens luner og teknikaliteter. ”

NaturErhvervstyrelsen har fortsat ikke taget de nødvendige konsekvenser af den principielle sag Bæredygtigt Landbrug vandt om lysåbne arealer. Nikolaj Schulz mener, at styrelsen bør genoptage sager helt tilbage fra 2011 for alle danske landmænd, jf. EU-Domstolens dom af 14. oktober 2010, C-61/09, og han ser meget frem til, at NaturErhvervstyrelsen vil løse denne kæmpemæssige og meget principielle situation de har bragt sig selv i.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.