Kaos på plantekongressen

Den målrettede regulering er en udfordring. Embedsfolk og forskere ville helst have ventet, men man valgte alligevel at sætte den i gang og lægge pres på systemet. Læs her en øjenvidneberetning fra Plantekongressen den 20. januar.

plantekongres-2016-vtl

Af Vagn Lundsteen, AgroBalance

Som noget nyt er Plantekongressen blevet flyttet til Herning Messecenter (MCH). L&F prøver på den måde at tvinge deltagerne ind på den nye Farmer Tech udstilling. Men ændringen forårsagede kaos.

Ifølge programmet skulle der være sat shuttlebusser ind, fra stationen og ud til messecentret. Skiltene var sat op, men busserne manglede. Alternativer til bussen, taxi, var ikke til stede. Der var så kun for togrejsende bybusser tilbage. Buschaufføren var forstående til trods for manglende billetter. Imidlertid blev vi sat af modsat hal M, hvilket resulterede i en længere vandring for de stakkels togrejsende. 

Det er uforståeligt, at man har valgt at flytte Plantekongressen fra Kongrescentret og til Herninghallerne.  Man skal aldrig ændre noget, der virker. Jeg gik igennem Farmer Tech-udstillingen. Den virkerede ikke særlig velbesøgt. Jeg mener at det er en provokation og ubegavet at lægge Farmer Tech samtidig med Plantekongressen og NutriFair. Jeg håber ikke at L&F får held med at ødelægge noget, der virker.

BL har fået ret
Da vi blev 40 minutter forsinket af de kaotiske logistikforhold, hørte jeg ikke ret meget af formand for Planteavl, Torben Hansens beretning. Det jeg hørte kunne jeg selv have sagt for 3-4 år siden. Det er svært at blive uenig. Målrettet regulering, mere kvælstof, ikke større udvaskning, væk med randzoner. Og mere kvælstof og kvælstofnormerne helt væk i 2018. Jo Børedygtigt Landbrug har fået mere ret, end de fleste tænker over.

Efter Torben Hansen, kom minister for Miljø og Fødevarer, Eva Kjer Hansen på. Hun fortalte blandt andet om at der skulle etableres så mange målesteder som fagligt muligt. Hun forklarede, at ”det blå kort” ikke kan bruges som andet end en indikation af, hvordan det bliver fremover. En udlægning som formand for folketingsudvalget, René Christensen senere ikke havde helt den samme opfattelse af.

Ikke kommet længere i kvælstoftankegangen på 30 år
Overordnet har politikere, forskere og embedsfolk den opfattelse, at den øgede mængde kvælstof vil medføre en øget udvaskning. En opfattelse jeg slet ikke deler. I de nye forsøg i serien ”Ny udbyttefremgang” er N-min. svarende til kvælstof, som kan vaskes ud, den samme mængde i de parceller, der er gødet efter kvælstofnorm, som i de parceller, der har fået mere end dobbelt så meget kvælstof. En erfaring, der helt er i tråd med, hvad man allerede registrerede i NPO-redegørelsen fra 1985. Her var der den samme udvaskning i de parceller, der havde fået 320 kilo N, som i de som havde fået 80 kilo N. det er tredive år siden og vi er stadig ikke kommet længere.

Efter ministeren  kom Henrik Zobbe, IFRO. Han startede med denne bemærkning: Bæredygtigt Landbrug har ret: Det vi laver er bestilt arbejde. Ministeriet bestiller en opgave, vi leverer varen”. Jeg husker i min tid som direktør, hvordan vi holdt møde med folkene fra IFRO og Zobbe. Vi kritiserede deres regnestykker og kunne ikke genkende deres beregninger. Jeg husker Brian Jacobsen sidde og grine og udtale: det kan godt være at i har ret, men vi ændrer ikke tallene. Senere sagde Zobbe: I kan selv bestille en analyse, den koster et par millioner!”

Nå, men nu er Zobbe blevet mere fornuftig. Nu er det ikke længere kun fordi danske landmænd er dårligere til at lave penge end andre landes. Nu erkender han, at rammevilkårene måske også har sin betydning. Men han fastholder, at ikke alle rammevilkår er dårligere i Danmark, vi har også på nogle områder positive rammevilkår. Fx på det finansielle marked. Det har han ret i, selv om det ikke er entydigt positivt.

Viden samlet i et ministerium
Et af dagens mest interessante indlæg var formand for miljø og fødevareudvalg, René Christensen (DF). Det var hans ide at få lagt de to ministerier sammen. For at undgå at de modarbejdede  hinanden og at ministrene modarbejdede hinanden. Så man kan samle viden i et ministerium. For første gang talte man om andet end N. Kvælstof er kun en af de faktorer, der kan medføre dårligt vandmiljø. Vi skal have gang i andre virkemidler, såsom stenrev.

Den målrettede regulering er en udfordring. Embedsfolk og forskere ville helst have ventet, men man valgte alligevel at sætte den i gang og lægge pres på systemet. Så der bliver et overlap mellem den gamle kvotemodel og den nye målrettede model. Vi skal helt væk fra kvoterne. Toget kører nu, som Rene Christensen sagde – og det kører stærkt. Tankesættet på Christiansborg har flyttet sig.

En af de mere overraskende bemærkninger kom Thyge Nygaard fra DN med: ’Jeg er enig i den målrettede regulering, det har vi altid været tilhænger af i DN. Den nuværende kvælstofkvotemodel virker ikke.” Thyge Nygaard udtalte også, at “det er ikke vigtigt hvor meget N bliver reduceret med. Det er tilstanden i vandmiljøet, der er vigtig.”

Efterfølgende deltog jeg i sessioner omkring mikroorganismer og regnorme. Og spektrokopi til bestemmelse af jordens egenskaber. Men det er en helt anden sag.

Personligt glæder jeg mig over den udvikling, der er sket de sidste 5-6 år. En udvikling, som vi var få der troede på, da vi satte den i gang.

De der har ret, får ret. Men ting tar tid.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.