Det er grønt at være landmand

Tidligere var det at være grøn ensbetydende med at være ung og uerfaren. Samtidig har det at være grøn i mange år været ensbetydende med en romantiseret, ikke faktuel holdning til naturen.

joergen-evald-jensen-video

Af Jørgen Evald Jensen, Faglig direktør

Fremover skal det, at være rigtig grøn være baseret på fakta, målinger og viden til glæde for både naturen og landbruget.

Vores miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen introducerede dette paradigmeskifte kort før jul.

Nu er det nemlig grønt at gå ind for

        At brød skal bages af proteinrigt, dansk korn

        At danske grise skal fodres med sundt, proteinrigt dansk korn, så deres maver er sunde og stærke i stedet for at blive fyldt med soja fra Sydamerika.

        At vandløb skal vedligeholdes, så de både kan afvande samtidig med at fiskene og miljøet trives godt. De skal holdes fri for spildevand og fremmedstoffer, som ødelægger miljøet.

        At ordentlige virkemidler og troværdig regulering i naturen er noget, der måleligt virker – og som ikke kun tilfredsstiller et politisk ønske.

        At der skal måles på effekt ude i omgivelserne i stedet for at indsatser skal baseres på teoretiske modeller, akademiske ligninger og teorier.

        At natur og effektiv landbrugs produktion ikke er hinandens modsætninger, men går hånd i hånd. 

At skaffe proteinrigt dansk korn af sunde planter, kræver mere gødning. Sunde velgødede planter har større rodnet, vokser mere og optager mere CO2 end sultne afgrøder, der ikke trives. Større afgrøder giver større rødder og dermed et større optag af kvælstof (N). Kvælstof er planternes næring. Når kvælstof tilføres efter ligevægtsprincippet, bliver der ikke udvasket mere kvælstof fra markerne, end der udvaskes fra marker med sultne afgrøder med dårligt rodnet.

Det er det grøn, bæredygtig landbrugs produktion handler om. Mere gødning vil således ikke betyde mere udledning. Det kan man måle sig frem til. Ligesom man kan måle sig frem til, hvor eventuelle forureninger må stamme fra.

Det er nu på tide, at regler og lovgivning skal baseres på faglige fakta. Det er tiden, at gøre op med de mange fordomme, der har været fremherskende de sidste 25 år.

Målet for et rigtig grønt landbrug er et fagligt og juridisk korrekt reguleret landbrug. Kun hvis man bruger sin sunde fornuft og de videnskabelige fakta kan man for fremtiden for alvor tillade sig at kalde sig for grøn. Mens det er sort at hænge fast i dogmatiske årsagssammenhænge, forældede beregningsmodeller og til stadighed at gå ind for virkemidler, som beviseligt ikke virker.

Der ligger ny viden fra forskerne bag de beregninger, der er grundlaget for landbrugspakken, der blev vedtaget før jul. Den pakke, der introducerede paradigmeskiftet til gavn for landbruget og for naturen. Den er rigtig grøn.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen