Flemming Fuglede: Landbruget er blevet symptombehandlet alt for længe

Siden juni hvor der kom en ny regering i Danmark har der blæst mildere vinde over landbruget, og der er udsigt til, at man inden længe kan få mere gødning og blive fri for randzonerne.

flemming-fuglede-jørgensen

Men selvom at der er bedring på vej, så er der stadig et langt stykke vej endnu før, at landbruget har de samme vilkår som deres kollegaer i nabolandene. Og står det til Flemming Fuglede Jørgensen, formand i Bæredygtigt Landbrug, så er der brug for, at politikerne for alvor giver lempelser til landbruget, så man igen kan konkurrere på lige vilkår.

”Man har i alt for lang tid symptombehandlet landbruget, men nu vi altså nødt til at få en ordentlig kirurgisk indgreb der kan hjælpe noget. Hvis ikke der skrides til handling nu, vil vi i de kommende år se flere konkurser til stor skade for den danske økonomi”, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Der skal gødskes efter ligevægtsprincippet
Ifølge formanden er der nok steder at tage fat, da landbruget i dag er underlagt så mange regler og afgifter, at det er meget svært at få økonomien til at hænge sammen. Det sted, hvor der er mest brug for ændringer, er på gødningsområdet, hvor reducerede gødningsnormer har kostet landbruget mange milliarder kroner.

”De danske marker har akut brug for mere gødning, og vi fortsætter vores pres på politikerne for at få lov til at gødske efter ligevægtsprincippet. Alt andet end det er fagligt ukorrekt, fordi undersøgelser viser, at udvaskningen ikke vil stige, da planterne sagtens kan optage den ekstra mængde gødning”, siger Flemming Fuglede Jørgensen og fortsætter:

”Der er lavet flere beregninger, der viser, at landmændene mister helt op til 2000 kroner per hektar på grund af, at deres afgrøder får for lidt gødning. Det er rigtig mange penge, hvis man lægger tallene sammen for hele landbruget, og den forøgede indtægt vil kunne forrente rigtig meget gæld, og være med til at få sorte tal på bundlinjen. ”

Afgifterne skal væk
Men selvom gødning efter ligevægtsprincippet vil være et stort skridt på vejen til en sund økonomi i landbruget, så er det, ifølge formanden for Bæredygtigt Landbrug, ikke nok. Han mener, at det er tvingende nødvendigt, at politikerne får gjort noget ved alle de afgifter der belaster landbruget.

”Det er først og fremmest afgørende, at PSO-afgiften bliver afskaffet, da den rammer landbruget meget hårdt og koster især landmænd med dyr rigtig mange penge. Og hvis først en svinebonde går konkurs, så kommer den produktion ikke igen, da al erfaring viser, at den bliver flyttet til andre lande med lavere produktionsomkostninger”, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Udover PSO-afgiften peger Flemming Fuglede Jørgensen også på, at der skal gøres noget ved kemiafgifter og jordskatter, som hvert år koster landbruget voldsomme beløb, og som er med til at hæmme udviklingen i erhvervet. Og så mener formanden, at det er på tide, at landbruget stopper med at pålægge sig selv byrder.

”Jeg synes det er tid til, at man gør op med produktionsafgifterne, så landbruget ikke er med til at lægge forhindringer i vejen for sig selv. Det er en løsning der ligger lige for og som især vil komme mange svinebønder til gode”, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Lige konkurrencevilkår ønskes
Den Venstre-ledede regering har varslet et opgør med overimplementering af EU-regler, og det er noget som BL’s formand er tilfreds med, og han håber, at danske landmænd fremover kan nøjes med at blive underlagt de samme regler som landmændene i de lande vi sammenligner os med.

”Danske landmænd har i alt for lang tid haft nogle urimelige konkurrencevilkår i form af strengere regler end vores nabolande. Hvis vi i Danmark for alvor vil kunne konkurrere med udlandet, så er det nødvendigt, at vi giver os selv optimale muligheder for at kunne producere fødevarer på den mest effektive måde. ”

Selvom om kravene fra Flemming Fuglede Jørgensen er mange, så anerkender han den indsats som miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, yder i disse dage for at landbruget kan få bedre rammevilkår, og han ser frem til at regeringen fremlægger den endelige landbrugspakke.

”Eva Kjer Hansen har indtil videre været en rigtig god minister for landbruget, men det er afgørende, at regeringen holder det de har lovet og også gerne kommer med flere tiltag, som kan hjælpe landbruget tilbage på sporet. Hvis ikke vi komme i mål med de her forbedringer, så kan det få uoverskuelige konsekvenser for landbruget”, siger Flemming Fuglede Jørgensen.

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.