Aarhus Kommune er på juridisk gyngende grund

I Beder syd for Aarhus kæmper en gruppe landmænd for at kunne blive ved at sprøjte deres marker selvom kommunen gør, hvad de kan for at få lavet et sprøjteforbud.

marksprøjte-fra-siden-foto-hardi.dk

Mandag den 7. december valgte Magistraten i Aarhus Kommune at skærpe tonen over for de landmænd, der har sagt nej tak til et tilbud på 50.000 kr. per hektar for til gengæld ikke at sprøjte på markerne. 

Magistraten vedtog nemlig at indstille til byrådet, at ”Teknik og Miljø afholder åstedsforretninger med henblik på gennemførelse af påbud om pesticidfri drift i de sårbare områder efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a”, og at ”Teknik og Miljø gennemfører høringsprocesser og herefter, såfremt det er nødvendigt, udsteder påbud om pesticidfri drift i de udpegede boringsnære beskyttelsesområder. Påbud udstedes efter miljøbeskyttelseslovens § 24. ”

Du kan læse referat fra mødet i Magistraten her

Kommunen har ingen lovhjemmel til et forbud
Chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, er fortørnet over den behandling som Aarhus Kommune udsætter landmændene for, og han er klar i mælet når det kommer til lovligheden af kommunens hensigter.

”Det er åbenlys ulovlig indgriben, da man ikke kan gribe ind over for lovelige og godkendte pesticider, som landmændene bruger regelret. Det er imod EU-retten, det er usagligt, og det er noget som Aarhus Kommune ganske enkelt må stoppe med”, siger Nikolaj Schulz. 

Aarhus Kommune har tilbudt landmændene i området en kompensation for at indgå en frivillig aftale, og dermed stoppe med at sprøjte, men ifølge Nikolaj Schulz er kompensationen alt for lav og modsvarer slet ikke de tab, der vil være ved et sprøjtestop.

”Det er en fornærmelse at tilbyde en kompensation på 50.000 kr. per hektar for ikke at sprøjte, når det reelt betyder, at landmændene ikke kan drive deres landbrug landbrugsmæssigt korrekt og landmændene samtidig vil opleve langt større udbyttetab sammenlignet med kompensationen”, siger Nikolaj Schulz.

Landmænd skal afvise frivillige aftaler
Chefjuristen i Bæredygtigt Landbrug håber, at kommunen besinder sig og dropper tankerne om et sprøjteforbud, men skulle det ikke ske, så er budskabet til landmændene meget klart.

”Vi vil på det kraftigste opfordre alle landmænd i området til at afslå tilbud om frivillige ordninger. Aarhus Kommune har ingen juridisk kompetence til at begrænse brugen af lovlige og godkendte pesticider, og det er usagligt at skride til så drastiske midler på et tyndt og udokumenteret grundlag”, siger chefjuristen.

Ud over indstillingen til Byrådet vedrørende området ved Beder, blev der på samme møde også indstillet til, at man vedtager ”Indsatsplan StautrupÅbo”, hvor man også vil forsøge at lave frivillige aftaler med lodsejere.

De to indstillinger vil blive behandlet i Byrådet i Aarhus Kommune onsdag den 16. december.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.