§73 i Vandløbsloven kan sikre landmænd erstatning

Eva Kjer Hansen gjorde det i hyrdebrev til alle landets kommuner klart, at det kan blive dyrt for dem, hvis de ikke vedligeholder deres vandløb ordentligt. Den udmelding bliver modtaget med stor glæde i Bæredygtigt Landbrug, da den kan være med til at få gjort noget ved problemet med oversvømmede marker.

jens-16-oktober

Den 4. november sendte miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, et hyrdebrev til alle landets borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvori hun skriver, at vandløbsvedligeholdelse er kommunernes ansvar, og at de skal sikre, at vandet kan ledes væk, så man undgår oversvømmede marker.

På ministeriets hjemmeside står der i nyheden, der omhandler hyrdebrevet, at kommunerne normalt vil være erstatningspligtige, hvis landmænd som følge af manglende vedligeholdelse af vandløb. Ministeriet oplyser til Bæredygtigt Landbrug, at det er Vandløbslovens §73, der fastslår, at Taksationsmyndighederne kan fastsætte erstatning, hvis kravene i loven ikke er opfyldt.

Det er en melding, der glæder Peter Rosendal, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, fordi der langt om længe kommer fokus på de tab, som landmænd over hele landet lider, når deres marker bliver oversvømmet.

”Det er enormt positivt, at Eva Kjer Hansen så direkte fortæller kommunerne, at det kan komme til at koste dem mange penge, hvis de ikke vedligeholder deres vandløb ordentligt”, siger Peter Rosendal.

Der skal lægges pres på kommunerne
I sidste uge kunne baeredygtigtlandbrug.dk fortælle om fem nordjyske landmænd, der har fået nok af Brønderslev Kommune og har sendt et erstatningskrav på flere hundrede tusinde kroner for udbyttetab og spildt arbejde. Og ifølge Peter Rosendal er det den eneste rigtige vej at gå, hvis ikke kommunen har styr på oprensning og grødeskæring i vandløbene.

”Udover at landmanden selvfølgelig kan få dækket sine tab, så er det en måde at få lagt maksimalt pres på kommunerne. Hvis en kommune lige pludselig modtager store erstatningskrav fra landmænd, så er jeg overbevist om, at de nok skal komme i gang ude i vandløbene”, siger Peter Rosendal.

Rent praktisk er det ifølge Peter Rosendal oplagt at tage sin plantevalskonsulent med på råd, da de har stor erfaring med at udregne udbyttetab, og de fleste landmænd har alligevel besøg i efteråret, når der skal lægges markplan, så de to ting kan med fordel slås sammen.

”Det er vigtigt at få det hele med, og der kan planteavlskonsulenter hjælpe med, at erstatningskravet bliver så fyldestgørende som muligt. Og de penge som konsulenten skal have kan hurtigt være tjent hjem igen, hvis man får erstatning”, siger Peter Rosendal.

En kamp der skal kæmpes
Og selvom der selvfølgelig er noget arbejde forbundet med at få udarbejdet erstatningskravet og føre en sag mod kommunen, så mener Peter Rosendal, at det er en nødvendig kamp.

”Der er flere kommuner, der går og putter med ministerens hyrdebrev og helst ikke vil høre for meget om det. Men vi landmænd er nødt til at få råbt kommunalpolitikerne op og få dem til at forstå vigtigheden i, at vi undgår oversvømmede marker. Hvis ikke der bliver gjort noget nu, så kan det blive meget dyrt for landmændene og dermed også samfundet”, siger Peter Rosendal.

Fakta

Uddrag fra Vandløbsloven:

§ 73. Taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje fastsætter erstatning efter § 23, § 28, § 37, stk. 4, § 38, jf. § 45, § 45 og § 51 samt for mangelfuld opfyldelse af forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af vandløb. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne gælder § 67 a i lov om offentlige veje.

Stk. 2. Sagen indbringes for taksationskommissionen af den erstatningssøgende.

Stk. 3. Taksationsmyndighedernes udgifter ved sagens behandling bortset fra vederlag til formænd og sekretærer betales forlods af vandløbsmyndigheden.

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.