Eva Kjer Hansen vil have kommunerne ud i vandløbene

Rigtig mange landmænd har de seneste år kæmpet med oversvømmede marker på grund af, at kommunerne forsømmer vedligeholdelsen af vandløb. Nu vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen have gjort op med de oversvømmede marker, og hos BL bakker Jørgen Evald Jensen op om ministerens linje.

rensning-af-afvandingskanal

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen udsendte onsdag den 4. november et hyrdebrev til alle landets kommuner, hvori hun pointerer, at det er nødvendigt, at man får fokus på at vedligeholde vandløb, så man undgår oversvømmelser på danske landbrugsarealer.

Bæredygtigt Landbrug har haft intense samtaler med ministeren og har støttet hende rent fagligt, for at sikre de bedst mulige forudsætninger for at få afvandet de danske marker.
Der er stor tilfredshed at spore hos faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, Jørgen Evald Jensen, oven på udsendelsen af hyrdebrevet.

”For mig at se, så er det her hyrdebrev det tætteste man kan komme på at sætte kommunerne på plads. Der er nogle tekst-essenser her, der er så skarpe, at det er man som kommune nødt til at rette ind efter. Og det er en diametral anden vejledning, end den man tidligere har fået og henholdt sig til fra Naturstyrelsen”, siger Jørgen Evald Jensen.

Oversvømmelser kan blive dyre for kommunerne
Ifølge Jørgen Evald Jensen er det på tide, at kommunerne kommer i gang med at rense vandløb op i stedet for at gemme sig bag naturhensyn.

”Selvfølgelig skal kommunerne også tage hensyn til naturen, men det er der også taget højde for i lovgivningen, og hun indskærper sådan set bare, at nu skal de altså til at overholde reglerne. Jeg kan ikke se andet end, at det her må få kommunerne op af hullerne, så de kan komme i gang med at vedligeholde vandløbene”, siger Jørgen Evald Jensen

Hvis kommunerne, mod forventning, ikke kommer i gang med vandløbsvedligeholdelsen, så mener Jørgen Evald Jensen, at ministeren gør det meget klart, at landmændene har et retskrav på, at kommunerne gør, hvad de kan for at undgå oversvømmede marker som følge af dårlig grødeskæring eller oprensning af vandløb, og at det kan få store økonomiske konsekvenser.

”Ministeren slår tydeligt fast, at kommunerne har et erstatningsproblem, hvis en landmand oplever udbyttetab som konsekvens af dårlig vedligeholdelse af vandløb”, siger den faglige direktør

Formuleringer skal være entydige
Der er også tilfredshed at spore hos Jan Hjeds, cand. Agro og vandløbsekspert, der i mange år har kæmpet for at få kommunerne til at tage problemet med oversvømmede marker alvorligt.

”Alt i alt er det et super hyrdebrev, og der skal lyde en kæmpe ros til ministeren for at hun i en verden, hvor den slags ikke er noget som alle i kongeriget går ind for, tager hensyn til landets økonomi”, siger Jan Hjeds.

Men selvom det er et rigtig stort skridt i den rigtige retning, så er der ifølge Jan Hjeds stadig plads til forbedringer i hyrdebrevet. Han savner især, at brevet er skrevet, så der ikke er noget, der kan misforstås eller tolkes på, og han så gerne, at tonen der er brugt i nyheden på ministeriets hjemmeside gik igen i hyrdebrevet, da den er mere direkte og ikke til at misforstå. Helt specifik peger Jan Hjeds på en formulering i hyrdebrevet, hvor der står ”….. Kommunerne skal uanset retningslinjerne fortsat ved fastlæggelse af vedligeholdelsesbestemmelser vurdere hensynet til afvanding”, hvor ordet ”vurdere” efter hans mening burde være udskiftet med ”prioritere”.

”Hvis vandløbsforvalterne i kommunerne var neutrale, så er der jo ingen tvivl om, hvad man kan læse her, så kan man nemlig læse, at nu skal man sørge for, at vandet kan løbe væk. Men er man partisk, som rigtig mange af dem er, så siger man ”jamen, det er jo det, vi hele tiden har gjort. Vi vurderer bare videre””.

Vandløbseksperten peger også på, at der i hyrdebrevet står, at kommunerne skal sørge for, at det gældende regulativ bliver overholdt, hvilket flere ministre før Eva Kjer Hansen i hyrdebreve har opfordret til, men kommunerne vil alle sige, at de har overholdt regulativerne og blive siddende på hænderne.

”Vandløbsforvalterne har et ståsted, og det er ikke, at vandet skal kunne løbe væk, så jeg mener at man er nødt til at kommunikere til de her mennesker i et sprog, der ikke kan fortolkes eller gradbøjes, fordi ellers så når man ikke i mål”, siger Jan Hjeds.

Af Anders Wiese Hooge, awh@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen