EU retten underbygger miljøministerens hyrdebrev om vandløb

Konsekvenserne af en given lovgivning skal, ifølge EU-retten, vurderes inden en implementering finder sted, fastslog advokat Hans Sønderby Christensen i gårsdagens Landbrugsavisen.dk.

flemming-fuglede-jørgensen

Og han påpeger, at det netop var, hvad miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen gjorde i onsdags, da hun sendte sit hyrdebrev om vandløb ud til landets kommuner som officiel rettesnor for grødeskæring i danske vandløb. Med det hyrdebrev har ministeren helt taget luften ud af den forhadte grødeskæringsinstruks.

”Hyrdebrevet om vandløb, der skal kunne løbe, var ventet med længsel af Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug (BL), der i den senere tid har haft intense samtaler med ministeren og har støttet hende rent fagligt, for at sikre de bedst mulige forudsætninger for at få afvandet de danske marker. Det er den største sejr til dato for Bæredygtigt Landbrugs retssagsspor,” fortæller formanden for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen, om hyrdebrevet, der kræver markerne beskyttet mod forsumpning og oversvømmelse ligesom drænrør skal beskyttes.

”Hyrdebrevet er det tætteste man kan komme på at sætte kommunerne på plads. Der er nogle formuleringer, der er så skarpe, at man som kommune er nødt til at rette ind efter det. Og det er en helt anden vejledning, end den man tidligere har fået og henholdt sig til fra Naturstyrelsen.”

I hyrdebrevet hedder det blandt andet: ”Det skal sikres, at vandløbsvedligeholdelsen sker i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i regulativet for det enkelte vandløb for at forebygge, at der sker oversvømmelse af vandløbsnære arealer med risiko for afgrødetab. Det har lodsejerne et retskrav på.”

Det er godt nyt i formandens øre. Den tidligere grødeskæringsinstruks omfattede alle 69.000 km vandløb mod vandplanernes 22-29.000 km vandløb, samtidig med den tidligere instruks reelt fjernede landmændenes retskrav på at få renset op, hvis man fulgte den slavisk i kommunerne, der var nemlig ingen nedre grænse for, hvor lidt det var tilladt at slå grøden. Forpligtelsen til at sikre vandafledning, jf. vandløbslovens § 1 var reelt væk. 

Derfor nedlagde BL – modsat L&F – ikke blot påstand om vandplanernes ugyldighed, men også om grødeskæringsinstruksens manglende gyldighed. Det er det pres som har ført Bæredygtigt Landbrug til forhandlingsbordet og nu har resulteret i det nye hyrdebrev.

Det hyrdebrev får stor betydning. Rigtig mange landmænd har de seneste år kæmpet med oversvømmede marker på grund af, at kommunerne forsømmer vedligeholdelsen af vandløb. Ændret vandløbsvedligehold har derfor stået øverst på Bæredygtigt Landbrugs ønskeseddel længe – så det var en julegave i god tid, da Eva Kjer Hansen udsendte sit hyrdebrev sidste onsdag.

Ifølge BL er det også på tide, at kommunerne kommer i gang med at rense vandløb op i stedet for at gemme sig bag naturhensyn.

”Selvfølgelig skal kommunerne også tage hensyn til naturen, men det er der også taget højde for i lovgivningen, og ministeren indskærper sådan set bare, at nu skal de altså til at overholde reglerne. Jeg kan ikke se andet end, at det her må få kommunerne op af hullerne, så de kan komme i gang med at vedligeholde vandløbene”, siger formand Flemming Fuglede og fortsætter:

”Hvis kommunerne, mod forventning, ikke kommer i gang med vandløbsvedligeholdelsen, så må vi henvise til hyrdebrevet. Her gør ministeren det meget klart, at landmændene har et retskrav på, at kommunerne gør, hvad de kan for at undgå oversvømmede marker som følge af dårlig grødeskæring eller oprensning af vandløb, og at det kan få store økonomiske konsekvenser.”

Også det glæder formanden. Ingen havde for fire år siden, da Bæredygtigt Landbrug begyndte arbejdet med grødeskæringsinstruksen drømt om at sætte spørgsmålstegn ved forsumpning. Nu ved man at det er skadeligt og betyder øget P-udvaskning.

Så det er vigtigt at være opmærksom på de nye tider, understreger Flemming Fuglede: ”Ministeren slår tydeligt fast, at kommunerne har et erstatningsproblem, hvis en landmand oplever udbyttetab som konsekvens af dårlig vedligeholdelse af vandløb”. Det er foreningen Bæredygtigt Landbrug klar til at hjælpe landmændene med.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen