BL om COWI-nabotjek: Stærkt kritisabelt, at nyeste viden ikke inddrages

Et nyt nabotjek bestilt af den tidligere regering, og udarbejdet af konsulentvirksomheden COWI, har sammenlignet de respektive landes gødningsreglers betydning for planternes vækst og landmændenes økonomi, men resultaterne er baseret på forældet data, og det møder hård kritik fra Bæredygtigt Landbrug.

img_8400

I marts måned blev Aarhus Universitet, Seges og Ifro enige om en række forudsætninger, der skulle ligge til grund for en ny rapport fra konsulentfirmaet COWI, der ser på forskellen på gødningsregler imellem en række EU-lande. Alligevel er der i den netop udgivne rapport indsat gamle data, og derfor mener man ikke hos Bæredygtigt Landbrug, at nabotjekket afspejler virkeligheden i dansk og europæisk landbrug.

Under udarbejdelsen af rapporten har Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør, Jørgen Evald Jensen, i samarbejde med Seges arbejdet hårdt på at få nyeste tilgængelige viden med i den endelige rapport, men kort før målstregen valgte de fire forskere bag rapporten at se bort fra landbrugets faglige bidrag. Det får nu Jørgen Evald Jensen til at kritisere COWI for at servere forældet viden i en ny indpakning.

”Landbrugets bemærkninger til rapportens forudsætninger har så stor betydning for rapportens konklusioner, at rapporten for nuværende, efter min opfattelse, ikke beskriver virkeligheden i dansk landbrug, ” siger Jørgen Evald Jensen, der på en række punkter går i rette med COWI-rapporten.

”Angående rapportens tilgang til kvælstof, så er det for mig helt uforståeligt – og stærkt kritisabelt – at man ikke bruger nyeste viden som forudsætning for beregningerne, ” siger Jørgen Evald Jensen og fortsætter:

”Når der i marts 2015 er opnået enighed mellem Århus Universitet, SEGES og IFRO om at man ved udregning af økonomisk optimum indregner den aktuelle proteinværdien må det være denne værdi der benyttes. Det beskriver simpelt hen ikke virkeligheden, når man i stedet benytter et meget lavere tal. ”

I forbindelse med nabotjekket fandt Bæredygtigt Landbrug i fællesskab med de øvrige bidragsydere i forarbejdet til rapporten frem til, at den danske undergødskning i 2014 var dokumenteret til at være betydeligt større end de 25 kg/ha, der er forudsat af COWI, og at de danske gødningsregler kun indregnes med et proteintab på 0,5 procentpoint er ifølge Jørgen Evald Jensen overhovedet ikke retvisende.

”Det afspejler ikke virkeligheden i dansk landbrug. Rapporten har også undladt at dokumentere det målte fald i proteinindholdet i høstet dansk korn sammenlignet med udviklingen af proteinindholdet i høstet tysk, svensk og polsk korn i samme periode. Det er ellers data som er meget let tilgængelige, ” fortæller Jørgen Evald Jensen, der havde en ny sammenligning af proteinudviklingen med i forbindelse med Bæredygtigt Landbrugs retssag om opsættende virkning i gødningssagen i Vestre Landsret i Viborg tidligere på året. Men denne nye sammenligning er end ikke nævnt i COWI-rapporten.

”Vi kan fra DLG dokumentere et tab på over 2 procentpoint i forhold til Sverige og næste 3 procentpoint i forhold til Tyskland, hvilket er fire til seks gange mere end der er indregnet i rapporten fra COWI. ”

Sammenligning på forkert grundlag
Hos Bæredygtigt Landbrug anser man det ikke for at være rimeligt, at man sidestiller de danske kvælstofnormer med andre landes systemer, da Danmark har valgt at tolke EU’s regler som ingen andre lande har gjort det.

”I alle andre lande, på nær et lille område i Holland, er der tale om vejledende kvælstofmængder, hvor en overskridelse således ikke umiddelbart give anledning til forfølgelse eller straf, men i værste fald blot en anmærkning. I Danmark bliver selv den mindste overskridelse meldt til politiet, ” siger Jørgen Evald Jensen.

Læs nabotjek af miljøreguleringen samt bilag.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.