Randzoneloven kører på sidste vers

Den 16. oktober er en milepæl i retshistoriebøgerne for danske landmænd. Den 16. oktober er der nemlig høringsfrist for ophævelse af randzoneloven.

nikolaj1web

Af Nikolaj Schulz, chefjurist

Af bemærkningerne til loven fremgår det bl.a.:

” […]DCE og DCA anfører i et opfølgende notat af 1. september 2015 at vurderingen af effekten på 1.100 tons årligt anses for usikker og er baseret på ekspertskøn uden væsentligt datagrundlag[…]”.

 

Så meget for embedsværkets og forskernes model-vurdering af virkeligheden.

Før de næste finder på urimelige fjollerier, så skal de stikke nitrat-måleren i vandet! 

En stor tak til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) for at gøre alvor af ordene, og så er det her en glædens dag for alle de landmænd, der ikke indordnede sig under en usaglig lov, der er i strid med EU-retten og Grundlovens bestemmelser om ejendomsrettens ukrænkelighed.

Loven ophæves dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. Vi kigger med i Lovtidende i den kommende tid.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.