Ingen krummer i urigtigt udsagn fra KU

På Altinget.dk skrev lektor i biologi ved KU Hans Henrik Bruun d 9. oktober, at mere gødning ikke giver mere korn, og at der aktuelt ikke er problemer med proteinindholdet i det danske brødkorn.

joergen-evald-jensen-video

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør Bæredygtigt Landbrug

Enten lever HHB i en osteklokke fjernt fra virkeligheden, eller også forsøger han bevist at misbruge sin stilling ved et højt estimeret universitet til at fremsige urigtige påstande.

Det er et faktum, at proteinindholdet i dansk dyrket korn de seneste 15 år er styrtdykket. Fra et niveau i slutningen af 1980erne på godt 11 % til lige godt 8 % i 2015. Der er tale om et fald på knap 30 %.

Udviklingen i kvalitetsforringelse er så drastisk, at man ude i verden ikke længere ønsker at købe dansk korn, dermed er begrebet ”Danish Excluded” opstået når køberne fra eksempelvis Asien ønsker tilbud fra korn i EU.

Den ringe kvalitet betyder, at fodring af svin, som det ganske rigtigt er anført, kræver yderligere tilsætning af dyrt importeret soya – typisk fra det amerikanske kontinent. Det betyder, at produktionen af slagtesvin i Danmark mister konkurrenceevnen. Det er blandt andet årsagen til, at der eksporteres over 10 mio smågrise ud af landet til opfedning og slagtning i andre EU lande. Til stor skade for arbejdspladser og økonomi i Danmark.  

70 procent af brødhveden importeres
Det er også et faktum, at dyrkning af korn med brødkvalitet kræver tilstrækkelig kvælstofforsyning til at planten kan danne de min. 11,5 % protein, som er mindstekravet. Det kan under de danske kvælstofnormer kun ske i et meget lille omfang ved at flytte tildelingen fra andre afgrøder, som dermed ”sulter” endnu mere. Derfor bliver der produceret en alt for lille mængde til at danske landmænd kan forsyne det danske marked. En af de store aktører i markedet, Havnemøllerne, måtte således sidste år importerer 70 % af deres hvede fra udlandet. Tal som selvfølgelig er kendt af HHB, som forsker ved KU, specielt når han udtaler sig om sagen.

Med hensyn til de miljømæssige konsekvenser af gødskning efter ligevægt, som er kravet i henhold til EU direktiverne, så bekræfter nye undersøgelser baseret på målinger, at så længe man gøder efter ligevægtsprincippet, er tabet af kvælstof kun marginalt større end tilfældet er i dag. Nye målinger viser i øvrigt, at kvælstofbidraget fra landbruget er lang mindre end tidligere beregnet

Et tredje faktum, som selvfølgelig også er HHB bekendt, er at daværende miljøminister Kirsten Brosbøl d. 22. april 2015 i et svar til folketinget bekræftede, at man ud fra den danske grundvandsovervågning ikke har grund til at antage, at det danske grundvand er truet af nitrat.

Så kære Hans Henrik Bruun, lad de mange forskere der arbejder tæt med de her problemstillinger om at udtale sig på vegne af universiteterne.

 Læs også: DCA i notat til fødevareministeriet: Danske gødningsregler giver dårligere kvalitet og større import af brødkorn

(Se graf for proteinudviklingen herunder. Kilde: Videncenter for Svineproduktion).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.