DN hænger fast i gamle kvælstof-dogmer

I forbindelse med høringsrunden vedrørende en ny gødskningslov udtaler præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening (DN), Ella Maria Bisschop-Larsen på DN’s hjemmeside: ”Vi har gennem 30 år arbejdet for at øge beskyttelsen af vores vandmiljø, herunder også grundvand og drikkevand”. Men det er noget, hun tror, for det har Danmark i realiteten slet ikke gjort!

poul-vejby-sørensen-2012

Af Poul Vejby-Sørensen, cand. agro og faglig konsulent Bæredygtigt Landbrug

Danske myndigheder har derimod stirret sig blinde på nitrat fra landbruget i 30 år, mens det det reelle problem, byspildevand med organisk stof, fosfor og miljøfremmede stoffer, har fået lov at ligge. Tusindvis af overløb om året af urenset spildevand fra underdimensionerede renseanlæg skaber fortsat enorme problemer for vandmiljøet. Men det kan næppe fremkalde et skuldertræk hos Ella Maria Bisschop-Larsen.

DN interesserer sig nemlig ikke for vandmiljøproblemer, hvis de ikke kan henføres til landbruget. Af samme årsag høres ingen væsentlige bemærkninger fra DN til det altoverskyggende problem med dysfunktionelle renseanlæg, som ingen rigtigt kontrollerer.

Videre påstår DN, at mere kvælstof vil føre til at 30 års indsats sættes over styr.

Det eneste, der ”sættes over styr”, er 30 års totalt fejlslagen strategi for dansk vandmiljø!

Den første vandmiljøplan gav i løbet af 10-15 år gode resultater gennem begrænsning af byspildevand og det såkaldte gårdbidrag fra landbruget. Men opgaven blev aldrig fuldført for renseanlæggenes vedkommende, for der foregår stadig tusindvis af overløb om året.

Siden årtusindskiftet er strategien kørt helt i grøften. Man har jagtet kvælstof mere og mere intenst, jo mindre der var af det. En decideret systemfejl, der har enhver logik imod sig.

Skal vi opnå bedre økologisk tilstand, skal fokus flyttes fra kvælstof til fosfor! Det ved hele verden uden for Naturstyrelsen og deres eksklusive rådgivere på Aarhus Universitet.

Se til Sverige, se til Tyskland, se over Atlanten, se hvor som helst: Ingen kører en så tåbelig kvælstofstrategi som Danmark. Alle ved nemlig, at man skal have styr på fosfor, før man eventuelt ser på eventuelle problemer med kvælstof.

Men DN lukker øjnene for realiteterne. DN fokuserer langt mere på at begrænse landbrugets muligheder end på at forbedre miljøets muligheder. Det er ikke seriøst. Og der er meget langt til den Naturfredningsforening, der eksisterede inden propagandamagernes indtog i midt-firserne.

DN henviser til et høringssvar fra Dansk vand- og spildevandsforening, DANVA, som citeres for, at der ”allerede i dag er mange steder i Danmark, hvor man ikke kan bruge grundvandet som drikkevand, fordi det indeholder for store mængder nitrat”.

Men DN glemmer at informere om, at denne useriøse påstand bygger på, at myndighederne som bekendt har fusket med analysemetoderne og har defineret ”grundvand” forkert. Begge dele med den virkning, at der har kunnet fremvises dramatiske, men altså urigtige resultater.

Er der da intet, der er for useriøst i DN’s kampagne? 

Realiteten er, at mange års kvælstofnormer intet har ændret ved den økologiske tilstand i vandområderne (klarhed, ålegræs, ilt). Det dokumenterer Miljøministeriets mange tilstandsrapporter. Det skyldes, at myndighederne konsekvent har jagtet kvælstof i stedet for det miljøbelastende overskud af fosfor. Denne strategi ødelægger den naturlige og vigtige balance mellem kvælstof og fosfor til skade for hele fødenettets økologiske tilstand.

Desværre er der endnu en realitet: Kvælstofnormerne har medført næringsudpining af jorden, som foruden at forringe udbytte og kvalitet af afgrøderne har medført forøget CO2-emission til skade for klimabestræbelserne.

Det korte af det lange er, at mens resten af verden bliver klogere, hænger Naturstyrelsen m.fl. og DN fast i fejltolkningen fra 1980’erne.

Se nu at komme videre ind i det nye årtusind, Ella Marie Bisschop-Larsen!

Du behøver ikke at gøre det for landbrugets skyld. Du kan vælge at gøre det for landets skyld! – Eller for vandmiljøets skyld, hvis det kunne vække DN’s interesse.

Klik her for at gå til DN’s hjemmeside: DN: Mindre gødning giver bedre grundvand

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.