De 250 straffesager skal ikke føres længere

BL's juridiske pres har virket, og ministeren spiller nu frivilligt ud med mere gødning, hvilket er rigtig glædeligt.

samson-gyllevogn

Af Flemming Fuglede Jørgensen

Men BL standser ikke her. De 250 straffesager skal bortfalde – ingen skal dømmes efter de ulovlige normer. Det er lovligt at bryde en ulovlig regel, og efter vores advokats opfattelse er de gældende og tidligere normer ugyldige.

Vores advokat har derfor i samråd med de øvrige involverede forsvarsadvokater og til brug for deres arbejde udarbejdet det processkrift, som vi anmoder om bliver brugt af alle forsvarsadvokater i alle gødningsstraffesager rundt i landet. Han har nikket til, at vi offentliggør det på vores hjemmeside, så det gør vi sammen med bilagene, som hører til.

Vi beder alle tiltalte blandt vore medlemmer sikre sig, at deres egen forsvarsadvokat er i besiddelse af det, og at de også bruger det.

Processkriftet handler om udsættelse af sagen på afventning af nye regler og endelig dom, forelæggelse for EU-Domstolen eller frifindelse, og som bilag er både vedlagt det nye lovforslag og professor Peter Paghs væsentlige notater.

Vi er kommet undervejrs med et tilfælde, hvor der i en straffesag om gødning er fulgt en anden strategi. Det beklager vi meget. Vi sætter alt ind på at udlægge det “spor” som vi mener sagerne skal køres ad. Der er muligvis flere tilfælde, hvor der køres en anden strategi og det beklager vi meget. Derfor beder vi hver eneste af vore medlemmer sikrer sig, at det er dette her spor, som følges.

Se bilag i højre side.

Hvis nogen er i tvivl om ovenstående strategi, er man velkommen til at kontakte vor advokat Hans Sønderby på 20214333 eller 70151000.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.