Aarhus Kommune på vej i retten for det rene vand

Aarhus Kommune har besluttet at gå planken fuldt ud i sin iver for at følge tidens politisk korrekte trend, hvor bystyret vil indføre forbud mod brug af godkendte sprøjtemidler i et område ved Beder.

peter-rosendal-juli-2015

Af Peter Rosendal, næstformand Bæredygtigt Landbrug

Selv om de mest belastede boringer i området findes ved bebyggelse, så skal indsatsen primært gælde for landmænd. Hvorfor mener kommunen mon, at de pesticider haveejere, idrætsforeninger og parkforvaltere benytter skal friholdes for påbud?

Hos Bæredygtigt Landbrug har vi været i kontakt med flere af foreningens medlemmer i området, der vil blive ramt af kommunens skæve tiltag. Påbuddet vil for flere ramte betyde, at de ikke kan opretholde en effektiv og rentabel produktion. Og den mildest talt symbolske betaling kommunen tilbyder for sit indgreb forslår ingen steder.

Korrekt brug af godkendte sprøjtemidler udgør ikke nogen påviselig fare for grundvandet. Det er netop og alene derfor, midlerne er godkendte af miljømyndighederne. Stofferne gennemgår et intenst godkendelsesforløb, og Miljøstyrelsen godkender kun stofferne, hvis grænseværdierne kan overholdes, og stofferne ikke er grundvandstruende.

Der er altså på meget grundig vis taget stilling til fare og risiko fra en kompetent statslig myndighed. Det udelukker selvfølgelig, at en (tilfældig) kommunal myndighed pludselig kan skærpe anvendelsen af pesticider – bare sådan for en sikkerheds skyld. I Danmark stilles der krav om saglighed i beslutningerne, og der skal være påvist et konkret belæg for at iværksætte en konkret indsats. Det har jeg svært ved at få øje på er tilfældet ved Beder.

Nylige undersøgelser viser, at de steder, hvor der har været problemer med pesticider i grund- og drikkevand, skyldes det næsten udelukkende tidligere tiders brug af pesticider, der på tidspunkt for anvendelse var godkendt af myndighederne, men som nu ikke længere benyttes i landbruget.

Miljøministeriets egne undersøgelser viser, at der på landsplan kun er lukket 22 boringer på grund af pesticider i alle år frem til og med 2013. De 16 af disse fund er stoffer, der i dag ikke længere bruges, og de sidste seks kan ikke nærmere identificeres. Det vil med andre ord sige, at det ikke kan påvises, at der i dag er problemer med landbrugets korrekte brug af pesticider. Men for at slå det helt fast; Der er ingen dokumentation for, at landbruget forurener drikkevandet – heller ikke med pesticider.

Når der ikke er noget problem, så vil generelle unyttige indgreb være ulovlig ekspropriation, fordi indgreb i den private ejendomsret, i det her tilfælde dyrkningsretten, kræver, at indgrebet er til gavn for ’almenvellet’, altså for samfundets fælles objektive interesser. Det giver sig selv, at det ikke er tilfældet, når indgrebet ikke er nødvendigt.

Hvis kommunen mener, at de kan påvise, at der er et problem, som de kan løse via forbud, så må de meddele påbud, men så skal de også i hvert eneste konkrete tilfælde dokumentere, at der er et problem. Det tvivler jeg på, at de kan. Men Aarhus Kommune kan få lov at bevise det i retten, for Bæredygtigt Landbrugs medlemmer afgiver ikke værdifuld landbrugsjord til ingen verdens nytte og uden fuldstændig erstatning.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen