1-årsdag for vandplaner ”fejres” med vandhandleplaner

Det er i dag, den 30. oktober, præcis ét år siden, at vandplanerne for 2009 - 2015 blev offentliggjort. Det medfører også, at det også er i dag, kommunerne senest skal være klar med deres vandhandleplaner.

maiken-bak-jensen

Af Maiken Bak Jensen, jurist

De vandhandleplaner vi indtil nu har set, ligner mest af alt et resume af vandplanerne. Nu skal kommunerne så udmønte planerne. Det er altså nu, I skal være ekstra opmærksomme på høringer og afgørelser på kommunernes hjemmesider.

De indsatser, der skal foretages, gennemføres som restaureringsprojekter. Projekterne skal offentligøres, og der skal være mulighed for at komme med indsigelser til projekterne. Når der er tale om restaureringsprojekter af særlig indgribende karakter, som f.eks. åbning af rørlagte strækninger, har Natur-og Miljøklagenævnet desuden udtalt, at de enkelte berørte lodsejere må betragtes som parter. De berørte skal derfor partshøres og skal også have mulighed for at få prøvet deres indsigelser mod en eventuel indsats på ejendommen.

Naturstyrelsen udtalte også i forbindelse med deres høringssvar til de mange klager, at:

”… der i forbindelse med den kommunale udmøntning af vandløbsindsatserne vil blive gennemført konkrete konsekvensvurderinger af de enkelte indsatser med henblik på at sikre at iværksættelse af de enkelte indsatser ikke vil få utilsigtede negative konsekvenser.

Sagt med andre ord, indrømmer Naturstyrelsen altså, at proportionalitetsprincippet skal overholdes og indgrebene skal stå mål med de konsekvenser indgrebene har for lodsejeren.

Desuden skal de berørte have erstatning, hvis en indsats får negative konsekvenser for lodsejeren.

Selvom det selvfølgelig altid er vigtigt at holde øje med høringer og afgørelser på kommunernes hjemmesider, er det altså især vigtigt i den næste tid. Indgrebene må ikke gå videre end nødvendigt, og der skal være forholdsmæssighed i indgrebene – man må altså ikke skyde gråspurve med kanoner.

Læs også: Hvad gør du, når vandløbet oversvømmer din jord?

Læs også: Blå blok: Vandløbenes vigtigste opgave er at lede vand væk

Husk, hvor galt det kan gå, hvis vandløbsvedligeholdelsen ikke er tilstrækkelig

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.