Forfejlet dansk implementering af gødningsdirektivet

Advokat Hans Sønderby Christensen har som advokat for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug anmodet professor dr. Jur. Peter Pagh om at udarbejde et notat om de danske gødningsnormer efter gødningsanvendelsesloven sammenholdt med EU’s nitratdirektiv. Notatet er nu afleveret til Vestre Landsret og kan derfor offentliggøres.

traktor-med-skilt-ingen-fremtid-uden-goedning

Læs notatet her

Af Peter Paghs notat fremgår det, at professoren finder det indlysende, at de danske regler om et økonomisk optimum fratrukket 10-15 procent ikke modsvarer nitratdirektivets ligevægtsprincip. Det danske kriterium for gødningsnormer pålægger nemlig begrænsninger for gødningsanvendelsen, som ikke er begrundet med direktivets formål.

Peter Pagh kommenterer også landsrettens kendelse af 26. juni 2015 med ordene:

Såfremt landsretten hermed har ment, at det økonomiske optimum for gødningstilførsel er tilstrækkeligt til at opfylde nitratdirektivet, er det efter min opfattelse tale om en væsentlig misforståelse, da det må afvises, at det økonomiske optimum modsvarer direktivets ligevægtsprincip.

Det glæder Bæredygtigt Landbrug at få så vigtig en opbakning til den store gødningssag, som snart atter skal for retten, og hvor der netop nu er ved at begynde et arbejde med syn og skøn om de med hjemmel i gødningsanvendelsesloven udstedte bekendtgørelser. Fastsatte normer for gødskning for kvælstofholdigt gødning er ulovlige.

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug er med dette notat i hånden blevet styrket i det fortsatte arbejde med at skaffe danske landmænd mere gødning til de sultne danske marker, lyder det fra advokat Hans Sønderby Christensen, der påpeger, at det centrale budskab i notatet er, at den danske implementering af både gødningsreglerne og nitrathandlingsplanen er retsstridige:

Vi får mere gødning til de hungrende danske marker senest 1. maj 2016, siger advokaten på grundlag af det juridiske responsum fra landets førende miljøprofessor, Peter Pagh.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.