Bæredygtigt Landbrug vil have forlænget fristen for udbringning af flydende husdyrgødning på Sjælland

Landmænd i Jylland, på Fyn og på Bornholm har fået fristudsættelse for udbringning af flydende husdyrgødning til den 15. oktober, men på Sjælland skal man fortsat være færdige med gylleudbringningen inden den 1. oktober. Men også her er der brug for en fristudsættelse, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug.

samson-gyllevogn

Sjællandske gyllevogne er i disse dage på overarbejde, for den 1. oktober er der frist for udkørsel af flydende husdyrgødning i Danmark, eller det vil sige, at sådan plejer det at være, men på grund af det drilske vejr i 2015 er der givet dispensation til de fleste landmænd frem til den 15. oktober. 

Men udsættelsen gælder ikke for de sjællandske landmænd, og det er et problem, lyder det fra Peter Kiær, sjællandsk landmand og bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug. 

”Den sene høst dette efterår har medført, at vi er kommet meget sent i gang med at køre vores husdyrgødning ud på vores vinterraps, der blev sået i august. Og vinterrapsen skal jo, ifølge reglerne, have husdyrgødning før den 1. oktober, og vi må først køre igen den 1. februar 2015, ” siger Peter Kiær. 

På gården hos den sjællandske landmand har der med den stramme tidsplan ikke været margin til fejltrin, som eksempelvis skader på traktorer og andet udstyr, men desværre for Peter Kiær kørte to traktorer i stykker, og han kan derfor ikke nå at udbringe gødningen inden for fristen, der ifølge landmanden ikke giver faglig mening i 2015. 

”Nu har vi fået en lånetraktor, og naboerne hjælper os gerne. Problemet er bare, at det umuligt at nå det før fristen. Når det så, med det gode vejr, stadig er helt fagligt korrekt at kunne køre husdyrgødningen ud, fordi vi har varmen og væksten i planterne til at optage det kvælstof, som vi kører ud – og langt ud i fremtiden kan vi se, der er højtryk, og at vejret vil være stabilt, så er det jo drønærgerligt, hvis vi skal brænde inde med 1000 tons gylle, som ellers kunne være bragt ud på det faglige, rigtige tidspunkt. ” 

Den 28. oktober meldte Miljø- og Fødevareministeriet ud, at de jyske, fynske og Bornholmske landmænd fik fristforlængelse i forhold til udbringning af flydende husdyrgødning, men at det ikke gjaldt for de sjællandske, selvom der også her mange steder er problemer med at nå at få gødningen kørt ud til tiden. 

Sjællandske landmænd har også behov for fristforlængelse
Det sammenpressede markarbejde har nu fået Bæredygtigt Landbrug til at indsende en anmodning om, at fristforlængelsen, der den 28. september blev givet til landmænd på Fyn, Bornholm og i Jylland, også skal gælde på Sjælland. 

Chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz, har selv skrevet til Miljø- og Fødevareministeren for at anmode om fristudsættelse for de sjællandske landmænd, og han vil opfordre ministeren til at arbejde frem mod en model, der i højere grad inddrager fagligheden i reguleringen af dansk landbrug.

”Lige nu er fristforlængelsen det vigtige, men på længere sigt skal vi have afviklet dato-tyranniet, der igen og igen bliver til en usaglig bremse på danske landmænd. Reglerne skal tage fuldt ud tage højde for virkeligheden. Danske landmænd skal ikke gang på gang komme snublende nær en usaglig frist, før end fristforlængelser og dispensationer kommer på tale, ” lyder det fra Nikolaj Schulz.

Herunder kan du læse Bæredygtigt Landbrugs anmodning om fristudsættelse i forbindelse med udbringning af flydende husdyrgødning i efteråret 2015.

 

Kære miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen

Mange landmænd har store problemer med, at kunne nå at udbringe husdyrgødning inden den fastsatte frist, der er den 1. oktober. Dette skyldes det våde vejrlig og den sene høst. Jylland og Fyn opfylder den indbyggede undtagelse i husdyrgødningsbekendtgørelsen, og disse regioner kan derfor udbringe husdyrgødning frem til den 15. oktober.

Nu melder sjællandske landmænd, at de er ved at komme i bekneb med at nå, at kunne udbringe husdyrgødningen inden fristen den 1. oktober. Flere melder endda, at fristen umuligt kan overholdes.

Det er et varmt efterår, og der er lange udsigter til frossen jord. Jeg anmoder derfor om, at du generelt forlænger fristen for udbringning af husdyrgødning i år til den 15. oktober for hele Danmark, og ikke kun for de områder, der opfylder den tekniske undtagelse i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

På lang sigt håber vi på, at fristen for udbringning af husdyrgødning kan fastlægges på en måde, der afspejler fagligheden bedre end de nuværende regler. Lige nu drejer det sig dog om at hjælpe de landmænd, der er kommet i bekneb.

Vi håber på din hjælp.

Med venlig hilsen

Nikolaj Schulz

Chefjurist Bæredygtigt Landbrug

 

Klik her for at læse BLs anmodning om fristudsættelse for sjællandske landmænd som pdf

Læs Miljø- og Fødevareministeriets nyhed om dispensation til Jylland, Fyn og Bornholm via linket: 

Mulighed for halmludning med ammoniak og forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning i store dele af landet

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen