BL: Positivt at NaturErhvervstyrelsen tager udgangspunkt i virkeligheden

NaturErhvervstyrelsen har den 16. september indført en ændret praksis i forhold til slåningsfristen for brak og græsarealer, der mange steder er umulig for landmændene at overholde på grund af store regionale regnfald.

ko500

Bæredygtigt Landbrug mener, det er glædeligt, at NaturErhvervstyrelsen nu sikrer, at mange landmænd ikke mister grundbetalingen og betalingsrettigheder, fordi de ikke kan slå vandlidende brak- og græsarealer. Det sker ved, at styrelsen den 16. september har udsendt en pressemeddelelse, hvor det beskrives, hvordan danske landmænd kan sikre sig mod træk i grundbetaling og sikre betalingsrettighederne.

Under den nye ordning kan landmændene påberåbe sig force majeure frem til den 6. oktober, og det er vigtigt, at du samtidig skriver til NaturErhvervstyrelsen, at hvis NAER ikke kan anerkende din dokumentation for særlige omstændigheder, så vil du i stedet trække de dele af dine marker, du ikke kan slå, ud af din ansøgning om grundbetaling. Dermed undgår du risikoen for et større træk i støtten, hvis dine marker ikke lever op til kravene for at modtage direkte landbrugsstøtte.

Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug, mener at NaturErhvervstyrelsen med tiltaget fjerner et stort pres på de i forvejen hårdt trængte danske landmænd.

”Det letter rigtig meget, at truslen om at miste sine betalingsrettigheder, hvis man bliver underkendt ved kontrol af brak og græsarealerne, nu er væk. Det har virkelig været en stressfaktor for mange landmænd, at de ikke bare risikerede årets grundbetaling men også betalingsrettighederne i al fremtid, ” lyder det fra Jørgen Evald Jensen.

Også Bæredygtigt Landbrugs administrerende direktør, Bjarne Nigaard, er positiv over udmeldingen fra NaturErhvervstyrelsen.

”Det er utrolig positivt, at styrelsen igen viser forståelse for den meget usædvanlige situation som mange landmænd er kommet i. Det er glædeligt, at vi på den måde oplever en dialog med NaturErhverstyrelsen, der tager udgangspunkt i virkeligheden, ” lyder det fra Bjarne Nigaard.

Selvom truslen om at miste betalingsrettigheder og grundbetaling nu synes at være drevet over, så mener direktøren dog, at NaturErhvervstyrelsen kunne have gjort reglerne endnu enklere for landmændene, end med den ordning, der blev fremlagt den 15. september.

”Man kan selvfølgelig ærgre sig over, at man ikke gør det enklere at blive omfattet af force majeure. Da man ville give dispensationer for MFO-fristen kunne det lade sig gøre via et kort at tildele landmændene automatisk dispensation. Man kunne godt på tilsvarende vis have lavet et kort, hvor landmænd i de berørte områder automatisk var omfattet af force majeure, hvis blot de skrev en kort besked til styrelsen, ” siger Bjarne Nigaard.

Læs hele pressemeddelelsen fra NaturErhvervstyrelsen angående ansøgning om grundbetaling i forbindelse med reglerne om slåning af brak og græsarealer.

 

Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden?

Hvis du ikke kunne overholde fristen, kan du eventuelt påberåbe dig force majeure eller trække de arealer, du ikke kan slå, ud af din ansøgning om grundbetaling.

I år er der nogle landmænd, der ikke kunne nå den årlige slåning af deres brak- og græsmarker, inden fristen udløb 15. september på grund af store mængder nedbør på deres marker.

Hvis du er blandt dem, har du mulighed for at påberåbe dig force majeure frem til 6. oktober. Det kan du gøre ved at skrive ind til os i et brev eller mail eller i en eventuel kontrolsituation. Det kræver dog, at du kan dokumentere, at du på grund af usædvanlige omstændigheder ikke kunne slå dine marker til tiden.

Når du påberåber dig force majeure, er det vigtigt, at du samtidig skriver til os, at hvis vi ikke kan anerkende din dokumentation for særlige omstændigheder, så vil du i stedet trække de dele af dine marker, du ikke kan slå, ud af din ansøgning om grundbetaling. Dermed undgår du risikoen for et større træk i støtten, hvis dine marker ikke lever op til kravene for at modtage direkte landbrugsstøtte.   

Brug for nye betalingsrettigheder
Som noget nyt i EU’s landbrugsreform gælder det særligt for 2015, at alle betalingsrettigheder, som ikke bliver udnyttet, skal inddrages.

NaturErhvervstyrelsen vil dog sørge for, at berørte landmænd, som er ramt af vådt vejr og har brug for at trække marker ud af ansøgningen om landbrugsstøtte, i stedet kan få samme antal betalingsrettigheder tildelt i 2016, så de bliver holdt skadesløse.

Rent formelt får du disse betalingsrettigheder ved at søge fra den nationale reserve i 2016.

Ny frist ville forsinke landbrugsstøtten
Hvis fristen for slåning skulle udsættes, ville det medføre, at støtten først kunne udbetales efter nytår pga. en senere afslutning af kontrollen. Det er desuden usikkert, hvor meget en udsættelse af slåningsfristen ville hjælpe, da arealer, der er for våde til at slå nu, sandsynligvis ikke bliver mere tørre, jo længere ind i efteråret, vi kommer.

Hvornår starter kontrollen af slåningskravet?
Vi er nu i gang med at kontrollere, om slåningskravet er overholdt. Hvis du har rettet dit Fællesskema eller sendt os et brev om force majeure, tager vi hensyn til det i kontrollen.

Links:

Læs mere: Sådan søger du betalingsrettigheder
Læs mere: Sådan trækker du et areal ud af din ansøgning om grundbetaling
Læs mere: Hvornår er jeg omfattet af force majeure? 

 

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk & NaturErhervstyrelsen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.