Gode nyheder om gødningssagen: vi er optimister og vi bliver ved

Budskabet fra Bæredygtigt Landbrugs pressemøde den 24. august hos advokat Hans Sønderby Christensen i Randers var kort og klart – forklaringerne lange og saglige. Fremadrettet er optimismen stor – og vi bliver ved til sejren er i hus, slog formanden for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen helt fast.

pressemoede-24-august-ffj-hsc-jje

Det centrale budskab var: den danske implementering af både gødningsreglerne og nitrathandlingsplanen er retsstridige. Vi får mere gødning til de hungrende danske marker senest 1. maj 2016, sagde advokat Hans Sønderby på grundlag af et juridisk responsum fra landets førende miljøprofessor, Peter Pagh.

Baggrunden for dette er beskrevet andetsteds på hjemmesiden.

Fremadrettet betyder det responsum, at advokat Sønderby nu skriver til landsretten, at de skal beramme hovedforhandlingen i gødningssagen senest i marts 2016. Hvis det ikke sker, skal sagen om opsættende virkning genoptages.

Inden da skal der foretages syn og skøn i sagen. Kammeradvokaten accepterede i sit svarskrift fra den 20. august, at revisionsfirmaet Deloitte pålægges at udpege en syn og skønsmand på de økonomiske konsekvenser af de reducerede normer. Dette arbejde, der både indebærer en vurdering af det løbende tab i marken ved jordens og afgrødernes udpining samt – og det er meget vigtigt – spørgsmålet om betydningen for jordværdien. En højere jordværdi vil få øjeblikkelig betydning for landmandens økonomi.

Den miljømæssige side af sagen, om hvorvidt reducerede normer overhovedet har haft nogen udvaskningsmæssig effekt samt hvorvidt der er nogen miljømæssige konsekvenser ved en øget gødskning, skal blandt andet lægges i hænderne på forskere fra Københavns Universitet.

Giv mere gødning nu
Faglig direktør Jørgen Evald Jensen er efter pressemødet meget konkret i sine råd til landmanden: Giv vintersæden 7 til 8 kilo kvælstof – specielt det tidligt såede. I får nyt gødning til foråret – og gødning i efteråret kan give op til 5 hkg mere. Jorden er så udpint, at det er nødvendigt med gødning til de afgrøder, der sås nu, understreger fagdirektøren.

Formand Flemming Fuglede slog fast, at når det nu med den førende miljøprofessors notat er fastslået, at gødningsreglerne er lovstridige, må samtlige gødningssager mod enkeltlandmænd stoppes med øjeblikkelig virkning. Det kan ske enten ved byretsdommeren selv stopper sagen – eller han stopper sagen, indtil han har fået et responsum fra EU. Virkningen er den samme.

Samtidig henvendte formanden sig direkte til politikerne, idet han opfordrede dem til at handle nu og få stoppet samtlige de ulovlige gødningsregler med øjeblikkelig virkning. Det vil skabe fornyet liv i landbruget og landdistrikterne og være til gavn for hele Danmark.

Af Anne-Marie Glistrup, amg@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen