Faktagemmeleg med randzonemyndigheder

Af Bjarne Nigaard, administrerende direktør

dom_i_randzonesag

To dage før Povl og Christian Blak Bojer i april i år mødte op i Retten i Holstebro med deres straffeattest, navn, rygte og fremtidige muligheder på spil, modtog de danske myndigheder et notat fra Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug. Du kan læse notatet ved at klikke her

I korthed står der i notatet, at de danske forskere er enige med både hollandske og tyske forskere, der har lavet forsøg med randzoner: Der er ingen kvælstoftilbageholdende effekt af randzoner.

Eller som det hedder til slut i sammendraget af notatet:

 “… . Det bør dog være klart at N-effekten af randzoner kan variere fra 0 til den braklægningseffekt der opnås ved udtagning af areal i omdrift. …”

Ingen ekstra kvælstofeffekt, ingen tilbageholdelseseffekt, men til nød en effekt af at lade jorden henligge udyrket og uden gødning.

Læg hertil, at der i forbindelse med ændringen af randzoneloven i 2014 i bemærkningerne til loven er citeret følgende:

”DCE savner en dokumentation for, at randzoner uden yderligere tiltag vil kunne bidrage med de markante naturmæssige forbedringer, som er nævnt i lovforslaget fra 2010 og som formodes stadig at være gældende.”

Altså heller ingen dokumenteret natureffekt at få øje på hos danske forskere.

Så skulle man vel antage, at de danske myndigheder ilede med at få disse væsentlige faglige oplysninger frem, både til de anklagere, der to dage senere skulle procedere imod Povl og Christian, og til offentligheden, hvor debatten om randzoner i de selvsamme dage kørte på højtryk. Men nej.

Heller ikke i dagene efter oplevede jeg en minister eller en styrelse, der udbredte oplysningen om, at randzonernes effekt nu også af danske forskere er blevet vurderet som overdrevet, understøttet af både tysk og hollandsk forskning.

Jeg vil overlade til andre at overveje, hvorfor der lige netop i en så principiel og profileret sag er truffet beslutning om at forholde sig passivt over for offentligheden. I modsætning til, da myndighederne midt under gødningssagen i maj følte trang til i en pressemeddelelse at fortælle, at der var faldet dom over tre landmænd for brug af ulovlig gødning.

Men jeg håber, at dokumentationen, som Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug nu har gravet frem, kommer til at få vægt, når det nye folketing træffer beslutning om randzoneloven. Lad os komme af med ubrugelige og ejendomsretskrænkende randzoner.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.